KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 25 czerwca, 2024   I   06:34:07 PM EST   I   Łucji, Witolda, Wilhelma
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Jan Gottlieb Bloch - filantrop niczym Wokulski

Ewa Michałowska-Walkiewicz
17 maja, 2024

Jan Gottlieb Bloch - filantrop niczym Wokulski

Jon Bloch, przyszedł na świat w dniu 24 czerwca 1836 roku w Radomiu. Zmarł on natomiast dnia dnia 7 stycznia 1902 roku w Warszawie. Był to wybitny polski finansista i przemysłowiec, zwyczajowo zwany „królem kolei żelaznych”. Pisano o nim po śmierci:...najwybitniejsza i najciekawsza postać świata finansowego Warszawy końca XIX wieku. Gwiazda pierwszej wielkości polskiej elity finansowej ostatnich dziesięcioleci XIX wieku...

Przykład epoki pozytywizmu

Był on najlepszym przykładem pozytywistycznych działań, pracy u podstaw, sukcesu technicznego, w jego przypadku w dziedzinie kolejnictwa. Urodził się w rodzinie żydowskiej. Był synem Selima i Fryderyki Neumark. Jego ojciec był właścicielem farbiarni wyrobów włókienniczych. Jan Gottlieb miał ośmioro rodzeństwa, wszystkie dzieci z tej rodziny były należycie wykształcone. On sam ukończył Szkołę Realną w Warszawie i nie tylko.

Pobyt w Warszawie

W roku 1851 Jan wyjechał do Warszawy. Początkowo pracował w banku w Warszawie u Henryka Toeplitza, oczywiście początkowo jako „chłopiec na posyłki”. Jednocześnie uczęszczał do warszawskiego gimnazjum. Po zakończeniu pracy w banku, pracował w administracji podolskich dóbr ziemskich. W 1851 roku porzucił wyznanie judaistyczne, stając się kalwinem.

Praca w Rosji

Gdy miał 19 lat udał się do pracy w Rosji, gdzie w Petrsurgu pracował w młynie parowym. Stamtąd szybko przeniósł się do innej pracy, prowadząc roboty budowlane związane z koleją. Zbudował i zaprojektował on sam linie kolejową warszawsko-petersburską. On też zbudował stację kolejową w Petersburgu, która latami nosiła zwyczajową nazwę „polskiej”.

Edukacja

Zdając sobie sprawę z braku należytego wykształcenia, podjął on studia na Uniwersytecie w Berlinie. Jan Gottlieb wrócił do Polski już jako młody, dobrze ułożony i wyedukowany człowiek. Wkrótce nawiązał znajomość z uchodzącą za prawdziwą piękność panna Emilią, córką lekarza Henryka Kronenberga. Bloch ożenił się wkrótce z tą osobą bardzo piękną, wykształconą i pełną zalet towarzyskich.

Osiadł w Warszawie

Po ślubie Jan Bloch osiadł na stałe w Warszawie, w swoim zakupionym pięknym i wygodnym domu. Szybko założył on duży kantor bankowy. Od roku 1864 angażował swe kapitały w rozmaite przedsięwzięcia przemysłowe. Zainteresowania Jana Blocha były wyjątkowo wielostronne. Przez cały czas był czynnym przedsiębiorcą kolejowym. Jego życie i działalność jako przedsiębiorcy, przypadło na czasy największego rozkwitu budownictwa kolejowego w Rosji. Budowa Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej, która miał miejsce w roku 1865 była jego pierwszą wielką szansą rozwoju ekonomicznego w Królestwie Polskim, no i przy okazji jego zawrotnej kariery przemysłowca. Odtąd jego nazwisko towarzyszyło niemal wszystkim pomysłom i przedsięwzięciom kolejowym.

Nabycie akcji

Kolejnym ważnym szczeblem jego kariery, było nabycie większości akcji kolei brzesko-kijowskiej, brzesko-grajewskiej oraz odeskiej. Po zbyciu tych akcji, Bloch utworzył Towarzystwo Południowo-Zachodnich Dróg Żelaznych. W roku 1882 uzyskał koncesję na budowę linii kolejowej Iwangorod- Dąbrowa Górnicza w roku 1885. Kolej ta odegrała znaczną rolę w rozwoju gospodarczym Królestwa Polskiego. Dzięki tym inwestycjom, Jan Bloch został członkiem tzw. uczonego komitetu przy Ministerstwie Skarbu, otrzymując rangę radcy stanu.

Założyciel Skarżyska-Kamiennej

Kiedyś, gdy Skarżysko-Kamienna jeszcze nie istniało jako miasto, z kilku okolicznych wiosek Jan Gottlieb Bloch podsunął pomysł stworzenia miasta z ogromnym węzłem kolejowym. Tak się też stało, a powstały tam dworzec kolejowy, był też oczywiście jego projektu. W tym roku dworzec i plac przydworcowy, otrzymał nazwę upamiętniającą osobę Jana Blocha.