KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 25 czerwca, 2024   I   05:36:17 PM EST   I   Łucji, Witolda, Wilhelma
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Konstytucja majowa. Polskie święto

Ewa Michałowska-Walkiewicz
03 maja, 2024

Konstytucja majowa. Polskie święto

Konstytucja 3 maja, a właściwie Ustawa Rządowa, uchwalona została w roku 1791, jako ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Polska Konstytucja, była pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą poprawiającą byt wszystkich obywateli.

W dniu 3 maja

Konstytucja 3 maja, została uznana za nowoczesną ustawę rządową przyjętą przez sejm, pragnący ratować nasz kraj, tuż po pierwszym rozbiorze. Została ona zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych wad systemu politycznego Rzeczpospolitej i jej złotej wolności. Konstytucja ta, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty polskiej oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób niwelując nadużycia systemu pańszczyźnianego wobec nich. Konstytucja zniosła zgubne obowiązki, takie jak na przykład liberum veto, które przed jej przyjęciem pozostawiało sejm na łasce każdego posła. Ustawa Rządowa z dnia 3 maja, miała też definitywnie wyprzeć istniejącą anarchię, popieraną przez część krajowych magnatów, na rzecz demokratycznej monarchii konstytucyjnej. Przyjęcie przez polski sejm Konstytucji 3 maja, zaogniło wrogość sąsiadów Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

W obronie Ustawy Rządowej

Podczas toczonej wojny w obronie przyjętej konstytucji, Polska została zdradzona przez swojego dotychczasowego sprzymierzeńca z Prus, Fryderyka Wilhelma, a także została pokonana przez Imperium Rosyjskie rządzone przez Katarzynę II, popierającą konfederację targowicką, zwaną potocznie spiskiem polskich magnatów. Pomimo tej klęski i późniejszego II rozbioru Polski mającego miejsce w 1793 roku, Konstytucja 3 maja wpłynęła na późniejsze ruchy demokratyczne w całym świecie. Po utracie niepodległości w 1795 roku, przez 123 lata trwających na ziemiach polskich zaborów, ustawa z 1791 roku przypominała wszystkim patriotom o walce o niepodległość ukochanego kraju.

Zdaniem dwóch współautorów wspomnianej konstytucji, Ignacego Potockiego i Hugona Kołlątaja, ustawa ta była ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny. Mimo, iż od tamtego czasu minęło wiele lat, to fakt ustanowienia tak ważnej reformy państwowej, jest dla każdego Polaka wielkim świętem.