KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 13 kwietnia, 2024   I   05:36:05 AM EST   I   Artemona, Justyny, Przemysławy
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Historia ratownictwa medycznego. Dziennik Polonijny na wystawie w Radomiu

Ewa Michałowska-Walkiewicz
24 marca, 2024

Historia ratownictwa medycznego. Dziennik Polonijny na wystawie w Radomiu

Jednym z najważniejszych obowiązków każdego Państwa, jest zapewnienie jego obywatelom stosownych zabezpieczeń systemowych, w razie różnych zagrożeń. Ustanawiane są w tym celu odpowiednie procedury i jednostki, pozwalające na szybkie ratowanie życia ludzkiego. Redakcja Dziennika Polonijnego, wybrała się na radomską wystawę sprzętu medycznego, aby zobaczyć jakimi przedmiotami przed wieloma laty ratowano życie i przeprowadzano proste operacje medyczne.

Kilka stacji

W okresie międzywojennym, zostało powołanych do istnienia kilka stacji pogotowia ratunkowego w większych miastach Polski, aby nieść stosowną pomoc osobom wymagającym wsparcia w ratowaniu jego życia. Stacje te były wyposażone w bardzo prosty sprzęt medyczny.

„Ratownictwo”

W latach 20. ubiegłego stulecia, zaczęto wydawać miesięcznik zatytułowany „Ratownictwo”, by tym sposobem popularyzować wiedzę odnośnie udzielania pierwszej pomocy. Szczególnie zasad ratownictwa, uczono w Straży Pożarnej oraz w Policji. Tym periodykiem, popularyzowano potrzebę niesienia pierwszej pomocy także wśród ludzi różnych zawodów.

Tuż przed wojną

Już w 1939 roku, prawie każde polskie miasto miało aktywną stację pogotowia ratunkowego. Wyposażona była ona już w aparaty tlenowe, proste narzędzia chirurgiczne no i oczywiście w sprzęt do wlewów kroplowych. Niestety podczas II wojny światowej, prawie wszystkie z nich przestały funkcjonować.

Ratownictwo Medyczne w PRL

W Polsce Ludowej, powołano do istnienia tak zwane Rady Opiekuńcze, których zadaniem była pomoc socjalna dla osób, które znajdują się w sytuacji zagrożenia utraty życia, ale też i wtedy gdy ktoś nie posiadał dachu nad głową. Rady te interesowały się także tworzeniem szkół, zapewnieniem żywności oraz zaspokojeniem wielu potrzeb życiowych ludzi. Rady Opiekuńcze stworzyły także szereg stacji pogotowia ratunkowego, które niosło pomoc w każdorazowych sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego.

Prosty sprzęt

Początkowo Stacje Pogotowia Ratunkowego, posiadały bardzo prosty sprzęt medyczny, który służył podczas podstawowych zabiegów medycznych, na przykład przeprowadzanych jeszcze w karetce.

Tym prostym sprzętem medycznym były skalpele jednoostrzowe, troakary, miski nerkowate, wąskie pensety i aparaty ambu. Te narzędzia medyczne, które dziś już zostały wyrugowane przez bardziej specjalistyczny sprzęt medyczny, Redakcja Dziennika Polonijnego miała okazję zobaczyć na Wystawie Sprzętu Medycznego w Radomiu.

Galeria