KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 18 kwietnia, 2024   I   03:00:52 AM EST   I   Apoloniusza, Bogusławy, Gościsławy
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Historia Orkiestr Dętych - Zespół Żołnierzy Grających

Ewa Michałowska-Walkiewicz
27 lutego, 2024

Historia Orkiestr Dętych - Zespół Żołnierzy Grających

W historii muzyki oraz całego instrumentarium muzycznego, orkiestra dęta posiada najdłuższe dzieje. Pierwsze orkiestry dęte zaznaczyły się już w starożytnej Asyrii i Egipcie, a także zaistniały one w legionach rzymskich. Ale najczęściej były one atrakcją wszystkich imprez wiejskich.

Trębacze i piszczkowie

W każdej orkiestrze dętej, obowiązkowo musieli być zatrudnieni trębacze i piszczkowie, którzy wygrywali sygnały bojowe i reprezentacyjne. Zadaniem piszczków było przede wszystkim zabawianie publiczności, a gdy mówimy o wojskowej orkiestrze dętej, do ich zadania należało zabawianie żołnierzy.

W dobie renesansu

W okresie odrodzenia zaczęto ze sobą łączyć grupę żołnierzy grających w pododdziałach, nakładając na nich specyficzną funkcję artystyczną, nie wykluczając jednocześnie z ich zadania roli bojowej. Orkiestry dęte szybko zyskały sympatię społeczną, ponieważ szybko się one stały atrakcją skupiającą ogromne rzesze publiczności. Dochody z takich imprez z oczywistym udziałem orkiestr dętych, przeznaczano na zakup i naprawę instrumentów.

Gdy Polska była pod zaborami

W zaborze pruskim polskie orkiestry dęte były bardzo nieliczne, ponieważ Niemcy nienawidzili wprost wszystkiego tego co polskie. I nie pobłażali oni oczywiście temu rodzajowi działalności społecznej. Na terenie Galicji natomiast, istniało wiele orkiestr wiejskich i parafialnych, które chętnie zgłaszały swój akces do orkiestry dętej, która najczęściej istniała przy polskiej straży pożarnej. Zaborcy austriaccy tylko ze strażą się liczyli i tam pozwalali istnieć takiej właśnie orkiestrze. W zaborze ruskim, orkiestra kojarzyła się zaborcom z nawoływaniem Polaków do powstań, zatem nie pozwalała jej istnieć i rozwijać się. I wojna światowa natomiast, zatrzymała cały ruch artystyczny istniejący na polskiej wsi.

Międzywojnie

W dwudziestoleciu międzywojennym, orkiestry dęte miały swój renesans. W 1903 roku, na terenie krakowskim było 1600 jednostek straży pożarnych, spośród których każda posiadała własną orkiestrę dętą. Po 1920 roku, zaczął się wręcz wybuch powołanych do istnienia orkiestr strażackich. Ten ruch orkiestrowy znów zamilkł na okres działania II wojny światowej. W 1940 roku, po wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski, NKWD skonfiskowało Polakom instrumenty muzyczne. Zabroniono grać polskim muzykom, pod karą ograniczenia wolności. W 1941 roku kilku członków orkiestry polskiej, z narażeniem życia zaczęło rekultywować istnienie orkiestry dętej, za co zostali zesłani w głąb Rosji.

Po wojnie

W trudnych latach powojennych, orkiestry dęte na nowo obudziły się do życia. W tym okresie powstały nowe formy dętych zespołów, a ciężar ich utrzymania przejęły zakłady pracy, ośrodki kultury i organizacje gminne. Orkiestry dęte zawsze pełniły istotną rolę w społeczeństwie, uczestnicząc we wszystkich uroczystościach lokalnych, kościelnych i państwowych.
Redakcja Dziennika Polonijnego, została zaproszona przez pana Ireneusza Bilskiego, nauczyciela gminnego na koncert Orkiestry Dętej w Bodzentynie.