KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 18 lipca, 2024   I   10:07:30 PM EST   I   Kamila, Karoliny, Roberta
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Karol Kazimierz Sienkiewicz - Karol z Kalinówki

Ewa Michałowska-Walkiewicz
17 stycznia, 2022

Karol Kazimierz Sienkiewicz - Karol z Kalinówki

Karol Sienkiewicz posługujący się pseudonimem „Karol z Kalinówki”, przyszedł na świat w dniu 20 stycznia 1793 roku, w ukraińskiej Kalinówce. Zmarł on natomiast w dniu 7 lutego 1860 roku w Paryżu. Był to polski poeta, tłumacz, historyk, wydawca, publicysta, działacz społeczno-polityczny i współtwórca Biblioteki Polskiej w Paryżu.

Pochodzenie

Urodził się on w Kalinówce na Ukrainie. Był synem Antoniego pieczętującego się herbem Sieniuta. Jego ojciec był komornikiem, zaś matka Józefa z Taniszewskich, była gospodynią domową. Karol kształcił się początkowo w szkółce księży bazylianów, w Humaniu i Winnicy. W Krzemieńcu natomiast ukończył Liceum Wołyńskie. Był prezesem Towarzystwa Młodzianów Gimnazjum Wołyńskiego Kształcących się w Porządnym Mówieniu i Pisaniu.

Praktyka u rejenta

Po krótkiej praktyce u rejenta Chodykiewicza w Kijowie, Sienkiewicz powrócił do Krzemieńca. Tam, przez 3 lata był sekretarzem Filipa Platera (ówczesny wizytator szkół ). Uczestniczył w zebraniach literackich u Filipa Platera, należał do Klubu Piśmienniczego. W tym też okresie dostał się pod opiekę księcia Adama Czartoryskiego. On to wysłał go na studia zagraniczne, które Karol odbył w Szwajcarii, Włoszech i Niemczech. Przygotowywał się w ten sposób, na prośbę A.J. Czartoryskiego, do pełnienia funkcji guwernera brata księcia.

Podróż zagraniczna

Dnia 13 października 1819 roku, Karol wyjechał na koszt i polecenie Czartoryskiego w podróż zagraniczną przez Niemcy, Szwajcarię do Włoch, a stamtąd ruszył do Francji, a następnie Płynąc przez Kanał la Manche odwiedził Wielką Brytanię. Celem tego wyjazdu było uzupełnienie księgozbioru Czartoryskich. W latach 1819–1822 Sienkiewicz studiował bibliotekarstwo w Paryżu, skąd powrócił do Puław, gdzie został prywatnym sekretarzem Czartoryskiego. Poślubił on także w tym czasie Świętosławę Borzęcką. Po upadku powstania listopadowego wraz z księciem Czartoryskim wyemigrował do Francji, gdzie związał się z obozem politycznym jakim był „Hotel Lambert”.