KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 25 maja, 2024   I   04:33:16 AM EST   I   Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Stanisław Lorentz - Znawca historii

29 marca, 2011

Stanisław Lorentz, urodził się dnia 28 kwietnia 1899 roku w Radomiu. Zmarł on natomiast dnia 15 marca 1991 roku w Warszawie. Zasłynął on jako polski muzeolog, historyk sztuki oraz poseł na Sejm z ramienia Stronnictwa Demokratycznego.

Stanisław Lorentz, egzamin maturalny zdał w warszawskim Gimnazjum im. Górskiego, by rozpocząć studia na Wydziale Filozoficznym UW. Studiował on tam historię sztuki, zaś w 1924 roku obronił doktorat na temat twórczości Efraima Szregera.

Karierę zawodową rozpoczął tuż przed wybuchem wojny. Był on konserwatorem zabytków w województwie wileńskim i nowogrodzkim. Po rezygnacji ze stanowiska, był wykładowcą Uniwersytetu Wileńskiego. Pełnił też funkcję dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie.

Podczas okupacji niemieckiej, zasłużył się w akcji ratowania dóbr kultury polskiej i najcenniejszych zabytków znajdujących się w narodowych zbiorach. Po 1945 roku, działał na rzecz odbudowy zabytków i muzeów. Stał też na czele Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków. Od 1937 roku, związany był z Klubem Demokratycznym w Wilnie. W latach 1965–1969, sprawował on mandat posła na Sejm PRL, z ramienia Stronnictwa Demokratycznego. Zmarł tuż po odzyskaniu przez Polskę wolności.

Pochowany został na cmentarzu ewangelicko-augsburskim.

EWA MICHAŁOWSKA WALKIEWICZ
\"\"