KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 28 maja, 2024   I   03:43:08 AM EST   I   Augustyna, Ingi, Jaromira
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Adam Mohuczy - O nich musimy pamiętać

15 marca, 2011

Adam Mohuczy pseudonim Pirat, urodził się dnia 7 marca 1891 roku w Witebsku. Znany jest Polakom, jako zasłużony kontradmirał i oficer morski polskich okrętów nawodnych. Ukończył on Korpus Morski w Petersburgu, kurs podwodnego pływania i Ecole de Guerre Navale w Paryżu.

Od roku 1912, Mohaczy służył w Imperatorskiej Marynarce Wojennej Rosji. Jednak jego prawdziwą pasją była służba w odrodzonej polskiej Marynarce Wojennej. Dowodził wieloma jednostkami pływającymi oraz dywizjonem torpedowców i dywizjonem ćwiczebnym. Ważnym faktem w jego biografii jest to, iż brał on udział w wojnie polsko- bolszewickiej oraz w wojnie obronnej rozegranej w 1939 roku.

Po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości, Adam Mohuczy został wyznaczony referentem w Sekcji Organizacyjnej Departamentu dla Spraw Morskich w Warszawie. Następnie został on dowódcą Kadry Marynarki Wojennej w Toruniu.

W roku 1926 został komendantem Portu Wojennego w Gdyni i opracował on plan obrony Gdyni i Helu na wypadek wojny. Krótko też pełnił obowiązki komendanta Szkoły Specjalistów Morskich, po czym wyznaczono go dowódcą dywizjonu ćwiczebnego.

Przed wojną obronną, zmobilizowano go jako prokuratora Morskiego Sądu Wojskowego. Uczestniczył on też w obronie Helu. W nocy z 1 na 2 października 1939 roku, podjął nieudaną próbę ucieczki do Szwecji na kutrze rybackim. W latach 1939- 45, przebywał w niewoli w oflagach A Lienz i II C Woldenberg. Po wyzwoleniu był naczelnikiem Wydziału Żeglugi i Portów w Izbie Przemysłu i Handlu.

W 1945 roku, Adam Mohuczy został powołany do służby czynnej na dyrektora nauk Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej. Następnie był on zastępcą szefa Sztabu Głównego i szefem Sztabu Głównego Marynarki Wojennej. W 1947 roku, został prezesem Rady Głównej Ligi Morskiej.

Pod koniec roku 1949, został aresztowany i torturowany w budynkach Informacji w Gdyni. W następnym roku, Mohuczego bezpodstawnie skazano wyrokiem Najwyższego Sądu Wojskowego na 13 lat więzienia pod fałszywym zarzutem dokonania sabotażu wraz z szefem Służby Technicznej Marynarki Wojennej komandorem Konstantym Siemaszką. Zmarł w więzieniu w Sztumie dnia 7 maja 1953 roku i został pochowany na warszawskim Bródnie. Zrehabilitowany cztery lata później postanowieniem Naczelnego Sądu Wojskowego uchylającym wyrok.

EWA MICHAŁOWSKA WALKIEWICZ
\"\"