KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 22 kwietnia, 2024   I   09:46:36 PM EST   I   Łukasza, Kai, Nastazji
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Jan Wojciech Kiwerski

23 marca, 2010

Jan Wojciech Kiwerski, urodził się dnia 23 maja 1910 roku, zmarł on natomiast 18 kwietnia 1944 roku, zapamiętany jako dowódca 27 Wolyńskiej Dywizji Piechoty AK.

Gdy Jan Kiwerski miał 9 lat, umarł mu ojciec. Cztery lata później zmarła mu matka. Po śmierci rodziców, został przyjęty do Korpusu Kadetów. Chętnie też pobierał wszelkie nauki, a w roku 1928 otrzymał maturę z wyróżnieniem i jako jeden z najlepszych absolwentów, obrał sobie służbę w wojskach saperskich. 

Szkołę Podchorążych Inżynierii w Warszawie ukończył w stopniu podporucznika i rozpoczął służbę w 3 Batalionie Saperów Wileńskich. Z czasem jednak postanowił kontynuować studia w Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie. Studia ukończył 18 sierpnia 1939 roku, uzyskawszy stopień oficera dyplomowanego w stopniu kapitana.

Kampanię wrześniową, odbył w Samodzielnej Grupie Operacyjnej Narew. Walczył w oddziałach Franciszka Kleeberga. Po kapitulacji polskich oddziałów pod Kockiem, generał Kleeberg pozwolił mu odejść z pola walki. Jan Kiwerski skorzystał z tego pozwolenia. Do Warszawy dotarł już w listopadzie. Od grudnia 1939 roku, służył ojczyźnie działając w Sztabie Dywersji.
W grudniu 1943 roku, Kiwerski otrzymał nominację na stanowisko szefa sztabu Okręgu Wołyń. Udał się więc tam, aby zorientować się w panującej sytuacji. Wkrótce przejął on całkowite dowództwo Okręgu Wojskowego Wołyń. Tam,  dał się poznać jako bardzo wartościowy człowiek, wykorzystujący wszystkie zdobyte w swej dotychczasowej pracy umiejętności i całe doświadczenie.

Jan Wojciech Kiwerski poległ tragicznie w rejonie futoru Dobry Kraj w okolicznościach do dziś nie w pełni wyjaśnionych, dnia 18 kwietnia 1944 roku w południe. Pochowany został w rejonie gajówki Stężarzyce, w lasach mosurskich na Wołyniu. W roku 1989, jego zwłoki ekshumowano i umieszczono tymczasowo w Kościele Garnizonowym w Warszawie. Rok później spoczął on na Cmentarzu Powązkowskim.

\"\"

EWA MICHAŁOWSKA WALKIEWICZ