KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 12 lipca, 2024   I   10:17:47 AM EST   I   Brunona, Jana, Wery
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Zorian Dołęga-Chodakowski - polski słowianofil

Ewa Michałowska-Walkiewicz
21 czerwca, 2023

Zorian Dołęga-Chodakowski - polski słowianofil

Zorian Dołęga-Chodakowski, którego właściwe nazwisko brzmi Adam Czarnocki, przyszedł na świat dnia 4 kwietnia 1784 roku w Podhajnej. Zmarł on natomiast dnia 17 listopada 1825 roku w nieznanych okolicznościach w Twerze. Był to wybitny etnograf, archeolog, a przede wszystkim słowianofil.

Szlacheckie pochodzenie

Adam Czarnocki urodził się w szlacheckiej niezamożnej rodzinie. Jego ojcem był oficjalista dworski Jakub, matką zaś Sekundyna z domu Borodziczówna. Po śmierci matki, ojciec oddał chłopca, gdy ten miał 10 lat pod opiekę krewnego, Ksawerego Czarnockiego. Pan Ksawery był podstolim witebskim w Lecieszynie.

Złe traktowanie chłopca

W majątku pana Ksawerego, Zorian był nie tak traktowany jak wymagała tego sytuacja. Powodowało to w chłopcu rozgoryczenie i nawiązanie relacji z klasą okolicznych chłopów.

Edukacja

Ukończył szkołę powiatową w Słucku, w 1801 roku. Następnie Zorian zaczął się przygotowywać do zawodu prawnika. Praktykę adwokacką odbywał w Nowogródku. W 1807 roku, przyjął posadę plenipotnta majątku Józefa Niesiołowskiego zamieszkałego w Worończy.

Przechwycony list

W roku następnym carska policja przechwyciła jego list, w którym Zorian otrzymał odpowiedź w sprawie wstąpienia w szeregi wojska Księstwa Warszawskiego. Nocą z 25 na 26 marca 1809 roku, Zorian Dołęga-Chodakowski został aresztowany, no i oczywiście skazany na dożywotnią służbę „w sołdatach”, czyli w wojsku carskim. Wysłany on został do dywizji omskiej. W czasie gdy pieszo wędrował do Omska, prowadził raptularz, czyli coś w rodzaju brudnopisu, który nosił tytuł „Bez chęci podróż moja”.

Ucieczka

Latem 1810 roku, udało mu się pod Bobrujskiem uciec z wojska. Wstąpił do piątego pułku piechoty i właśnie z armią wojsk napoleońskich, dostał się pod Smoleńsk.

Badania ludoznawcze

W 1813 roku Zorian Dołęga-Chodakowski rozpoczął badania ludoznawcze. Przez kilka lat wędrował po kraju, notował pieśni i legendy ludowe. Zbierał też materiały z zakresu „starożytności słowiańskich”. W 1817 roku uzyskał protekcję i wsparcie finansowe księcia Adama Czartoryskiego. W ten sposób, miał stałą dotację na dalsze badania.

Mając stabilizację finansową

Ożenił się z Konstancją Fleming w 1819 roku. W ciągu dwóch lat zmarł syn z tego związku, a potem również żona. Wkrótce Chodakowski ożenił się powtórnie.

Brak finansów na badania

Z biegiem czasu, popadł w biedę i do końca życia nie uzyskał już finansów na swoje badania, którym właściwie poświęcił całe życie. Mimo trudnej sytuacji, ciężko pracował gromadząc materiały badawcze. Pod koniec życia podjął posadę zarządcy dóbr u pewnego ziemianina w Twerze. Tam zmarł w 1825 roku, w nieznanych okolicznościach.

24 czerwca

Zorian Dołęga-Chodakowski swoimi opracowaniami naukowymi przybliżył nam ludziom współczesnym, okres Kupalnocki. W dobie teraźniejszej czas ten nazywany jest Świętem Janki, a stanowi ono pewnego rodzaju miłość do tego czerwcowego święta Słowian. Jest to czas szukania szczęścia, miłości i pojednania z naturą, która żywi człowieka, a jednocześnie błogosławi go swymi darami.

Zapisz się na nasz NEWSLETTER!