KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 24 maja, 2024   I   06:15:19 PM EST   I   Joanny, Zdenka, Zuzanny
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Kazimierz Małachowski - Generał Wojska Polskiego

Ewa Michałowska-Walkiewicz
28 lutego, 2023

Kazimierz Małachowski - Generał Wojska Polskiego

Kazimierz Małachowski pieczętujący się herbem Gryf, urodził się dnia 24 lutego 1765 roku w Wiszniewie. Zmarł on dnia 5 stycznia 1845 roku w Cantilly. Z był to generał Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Virtuti Militari.

Pochodzenie

Był synem Stanisława Kostki Małachowskiego, który był podczaszycem nowogrodzkim hrabiny Marianny Kamińskiej. Wstąpił on do wojska, początkowo pełniąc funkcję kanoniera. Z biegiem czasu, został dowódcą półkompanii artylerii. Artyleria ta stała na krakowskim rynku, w chwili proklamacji przysięgi Naczelnika Tadeusza Kościuszki. Po zwycięskiej dla strony polskiej bitwie pod Racławicami, Kazimierz został mianowany majorem. W bitwie pod Maciejowicami natomiast, Kazimierz Małachowski potrafił już samodzielnie dowodzić całą artylerią.

W Legionach

W roku 1797 Małachowski wstąpił do Legionów Polskich we Włoszech. Od roku 1812, służył on w Wojsku Księstwa Warszawskiego. Podczas walk w kampanii napoleońskiej, odznaczył się on szczególnie w bitwie nad Berezyną. Po bitwie pod Lipskiem, dostał się do niewoli. Gdy z niej powrócił, został mianowany generałem brygady.

W Modlinie

W roku 1815 Małachowski otrzymał tytuł gubernatora Modlina. Pracował w tym mieście, porzuciwszy służbę w Wojsku Polskim. Przebywał on w Modlinie 15 lat, po czym został nagrodzony Znakiem Honorowym za służbę Polsce.

Rok 1830

Powrócił do wojska, podczas wybuchu powstania listopadowego. Będąc generałem, szczególnie odznaczył się w bitwach pod Ostrołęką i Białołęką. Od dnia 20 sierpnia do 7 września 1831 roku, zasłużył się jako zastępca naczelnego wodza powstania listopadowego. Z biegiem czasu, władzę tę przejął Maciej Rybiński. Zmarł na przymusowej emigracji we Francji, w Chantilly.