KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 28 maja, 2024   I   03:09:58 AM EST   I   Augustyna, Ingi, Jaromira
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Jan Zarako-Zarakowski - Generał Wojska Polskiego

Ewa Michałowska-Walkiewicz
09 lutego, 2023

Jan Zarako-Zarakowski - Generał Wojska Polskiego
Jan Zarako-Zarakowski - Generał Wojska Polskiego. Kondzik16, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Jan Zarako-Zarakowski, pieczętujący się herbem Dębicz, urodził się w dniu 8 lutego 1857 roku na Wileńszczyźnie. Zmarł dnia 2 stycznia 1930 roku w Warszawie. Był on generał lejtnantem Armii Imperium Rosyjskiego. Gdy powrócił do Polski był generałem dywizji Wojska Polskiego.

Po ukończeniu szkół

W dniu 22 maja 1887 roku Jan Zarakowski ukończył Korpus Kadetów i Szkołę Junkrów. Tym samym rozpoczął on służbę zawodową, w piechocie armii rosyjskiej. Był oficerem gwardyjskim oraz studentem Mikołajewskiej Akademii Inżynieryjnej w mieście Petersburg.

Podczas wojny

W czasie wojny rosyjskiej z Japonią, Zarako dowodził 283 Pułkiem Piechoty. W czerwcu roku 1905, awansował na generała majora. W styczniu 1907 objął dowództwo 2 brygady Dywizji Piechoty Warszawskiej.

W Wojsku Polskim

W dniu 23 grudnia 1918 roku, Zarako- Zarakowski przyjęty został do Wojska Polskiego w posiadanym wcześniej stopniu wojskowym. Służył w warszawskiej Stacji Zbornej Oficerów. Od 1921 roku został on oddelegowany w stan spoczynku i do śmierci mieszkał w Warszawie.