KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 24 maja, 2024   I   06:18:42 PM EST   I   Joanny, Zdenka, Zuzanny
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Walenty Winkler - pisarz górnośląski

Ewa Michałowska-Walkiewicz
02 lutego, 2023

Walenty Winkler - pisarz górnośląski

Walenty Winkler, przyszedł na świat w dniu 3 lutego 1825 roku. Źródła historyczne jednoznacznie nie podają w jakim mieście się urodził. Zmarł on natomiast dnia 3 lutego 1888 roku w Świętochłowicach. Był on pisarzem i poetą Górnego Śląska.

Jako górnik

Walenty Winkler pracował w zawodzie górnika. Brak jest niestety szczegółowszych informacji o jego rodzinie. Wiemy, że nie brał on udziału w polskim publicznym życiu kulturalno-oświatowym. Wolał on pisać do „przysłowiowej szuflady” kryjąc się ze swoimi uczuciami patriotycznymi.

Literackie szranki

Przyjaźnił się on jedynie ze śląskim działaczem i literatem Juliuszem Ligoniem. Tylko z nim, pan Walenty wchodził w literackie szranki na łamach prasy. Zaliczany jest Winkler, do najciekawszych ludowych wyrobników pióra na Śląsku. Dorobek literacki tego Górnoślązaka, zamyka się w dwudziestu paru wierszach i jest on gatunkowo zróżnicowany.

Czas walki z polską kulturą

Tworzył on w okresie kulturkampfu, a ocenzurowane utwory publikował pan Walenty w tygodnikach śląskich. W utworach nie publikowanych, gromko przeciwstawia się on polityce pruskiej i jej społecznym skutkom wywieranych na Polakach.

Zdaniem Jadwigi Kucianki

Jadwiga Kucianka, zebrawszy twórczość Walentego Winklera pisała o stronie formalnej jego utworów:

"...po mistrzowsku stosuje pewne określone konwencje artystyczne, wywodzące się z literatury staropolskiej, o czym mówi budowa strofek, obrazowanie i archaiczny język. Przestrzega skrupulatnie układu stroficznego, dba o jednolitość rymu w ramach jednego utworu, prowadzi równy niezmącony rytm..."

Zapisz się na nasz NEWSLETTER!