KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 27 lutego, 2024   I   12:54:54 PM EST   I   Gabrieli, Liwii, Leonarda
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Jan Jakub Kowalczyk - śląski działacz narodowy, polonijny dziennikarz (USA)

Ewa Michałowska-Walkiewicz
25 lipca, 2022

Jan Jakub Kowalczyk - śląski działacz narodowy, polonijny dziennikarz (USA)

Jan Jakub Kowalczyk, przyszedł na świat dnia 25 lipca 1872 roku w Krzyżowicach położonych niedaleko Pszczyny. Zmarł on natomiast dnia 22 lipca 1941 roku, w Katowicach. Był to polski działacz społeczny, pisarz, dziennikarz, senator i urzędnik konsularny.

Rodzina

Jan Jakub był synem Franciszka i Jadwigi z Gamon-Juraszków. Ukończył on gimnazjum w Pszczynie. Już jako student teologii, prawa i literatury słowiańskiej, był prezesem Towarzystwa Akademików Górnoślązaków na uniwersytecie we Wrocławiu.

W „Zecie”

Od roku 1896, Jan Kowalczyk należał do Związku Młodzieży Polskiej „Zet”. Zaś od roku 1899 był członkiem Ligii Narodowej. Był wielokrotnie więziony przez władze pruskie za działalność patriotyczną. Od 1902 roku, był współredaktorem gazety pod tytułem „Górnoślązak”, którego redaktorem naczelnym był sam Korfanty.

W USA

Ze względu na liczne represje ze strony niemieckich zaborców, wyjechał w 1906 roku na emigrację do USA. W latach 1909–1913, był polonijnym działaczem i dziennikarzem pracującym w polskich mediach. Z biegiem lat, współorganizował on Armię Polską we Francji. W 1919 roku przyjechał do Polski.

Konsul RP

W 1920 roku, był członkiem Polskiej Komisji Plebiscytowej na Śląsku. Był też wybrany na konsula RP i Senatora I kadencji RP w latach 1922–1927. Od 16 lutego 1924 był żonaty z Haliną Szyperską.