KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 23 lutego, 2024   I   06:00:35 PM EST   I   Damiana, Romana, Romany
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Konstanty Bobczyński - polski działacz niepodległościowy

Ewa Michałowska-Walkiewicz
23 czerwca, 2022

Konstanty Bobczyński - polski działacz niepodległościowy
Aleksander Sochaczewski (1843–1923). Conscription of Poles to the Russian Army in 1863. Branka Polaków do armii rosyjskiej w 1863.

Konstanty Bobczyński, przyszedł na świat dnia 24 czerwca 1817 roku w Niewistce. Zmarł on natomiast w dniu 14 marca 1893 w Hłudnie. Był to polski wojskowy, działacz niepodległościowy i konspiracyjny.

W konspiracji galicyjskiej

Konstanty Bobczyński, był uczestnikiem konspiracji galicyjskiej i rewolucji węgierskiej w kresie Wiosny Ludów. Wówczas to służył jako porucznik w 1 Pułku Ułanów. Przebywał on potem na emigracji w Anglii. Był kapitanem wolnych strzelców w Glasgow.

Okres powstania styczniowego

W roku 1855, zapisał się on do Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. W okresie powstania styczniowego w stopniu kapitana był współorganizatorem i komendantem głównej kwatery w wyprawie morskiej na Żmudź, która miała zapewnić powstańcom dostarczenie broni.

Poseł na Sejm

Konstanty Bobczyński z biegiem lat został działaczem I Międzynarodówki, działając w Komitecie Rady Centralnej. Po powrocie z emigracji, co nastąpiło w roku 1867 został członkiem Rady Powiatowej Brzozowa. W dniu 29 maja 1883 roku został wybrany na posła Sejmu Krajowego Galicji okręgu Dubiecko-Brzozów. W sejmie należał do stronnictwa konserwatywnego.