KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 19 maja, 2024   I   02:30:07 PM EST   I   Celestyny, Iwony, Piotra
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Karol Godula - przedsiębiorca z Górnego Śląska

Ewa Michałowska-Walkiewicz
09 listopada, 2021

Karol Godula - przedsiębiorca z Górnego Śląska
Pałac Goduli w Szombierkach pędzla Alexandra Dunckera

Karol Godula, urodził się w dniu 8 listopada 1781 roku na Górnym Śląsku. Zmarł on zaś dnia 6 lipca 1848 roku we Wrocławiu. Był to znamienity, jak na tamte czasy przedsiębiorca. Karol Godula, jak nie trudno się domyśleć, miał ogromne zasługi dla rozwoju Śląska.

Młode lata

Został ochrzczony w przyszowickim drewnianym kościele. Początkowo uczęszczał on do ludowej szkoły w Przyszowicach. W roku 1793, rodzice Karola widząc jego wybitne osiągnięcia w nauce, przenieśli go do cysterskiego gimnazjum w Rudach Wielkich. Następnie uczył się w liceum w Opawie.

U von Ballestrema

W roku 1801, Karol Godula rozpoczął pracę u hrabiego von Ballestrema. Dzięki swojemu sprytowi i elokwencji, szybko awansował na zarządcę całego majątku. W 1809 roku, wspomniany hrabia nadał mu tytuł amtmanna, czyli po prostu ekonoma. Pracując we wspomnianym majątku, Godula padł ofiarą brutalnej napaści. Został wówczas ciężko pobity, a nawet wykastrowany. Stracił władzę w jednej ręce i miał od tej pory problemy z poruszaniem się.

W hucie cynku

W 1812 roku, rozpoczęto budowę huty cynku. Jak nie trudno się domyśleć, hutą tą zarządzał Godula. Już w roku 1815, dostał od swojego pracodawcy 28 kuksów czyli tak zwanych udziałów w majątku huty. W 1828 roku, otrzymał drugie tyle kuksów, dlatego też szybko Karol Godula zaczął pracę na własny rozrachunek.

Budowa pierwszej kopalni

Pierwszą kopalnię „Maria”, Godula pobudował w roku 1823. Kopalnia ta, zajmowała się wydobyciem galmanu. Dzięki w ten sposób zarobionym pieniądzom, polski przedsiębiorca zakupił dobra ziemskie: Orzegów, Szombierki, Bobrek, a także Bujaków. Kupił on także kopalnie „Stein” i „Rosalie” oraz huty „Morgenroth” i „Gute Hoffnung”. Podczas kryzysu ekonomicznego w latach dwudziestych ubiegłego wieku, wielu przedsiębiorców zbankrutowało, ale nie Karol Goduła. On w czasie kryzysu pomnożył swój majątek. W dniu jego śmierci, jego majątek szacowano na 2 miliony talarów.

Karol Goduła zmarł we Wrocławiu, jednak pochowany został w Bytomiu w krypcie kościelnej.