KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 28 maja, 2024   I   09:47:24 AM EST   I   Augustyna, Ingi, Jaromira
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Jan Nepomucen - legendy Pakosławia koło Iłży

Ewa Michałowska-Walkiewicz
04 listopada, 2021

Jan Nepomucen - legendy Pakosławia koło Iłży

Jan Nepomucen, przyszedł na świat w około 1350 roku w Pomuku w Czechach. Zmarł natomiast w dniu 20 marca 1393 roku w Pradze. Był to duchowny katolicki i męczennik za wiarę i sprawiedliwość.

Kim był

Jan Nepomucen popadł w niełaskę, gdyż sprzeciwił się on królowi Wacławowi II, że ten pozwolił konsekrować pewnego zakonnika do posługi katolickiej. W 1393 roku, Jan Nepomucen został uwięziony i poddany bardzo ciężkim torturom. Poranionego i chorego Jana Nepomucena, zrzucono z mostu Karola do Wełtawy. Jego zwłoki złożono w katedrze na Hradczanach, a katolicy regularnie odwiedzają jego grób zanosząc tam kwiaty i znicze.

Patron powstańców

Jednym z powstań, przed wybuchem którego Polacy modlili się do Jana Nepomucena było powstanie Chochołowskie. Powstanie to, zostało przygotowane przez Centralizację czyli krótko mówiąc władzę najwyższą Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, na czele z Ludwikiem Mierosławskim. Przygotowaniami do wybuchu wspomnianego powstania, kierował 24-letni Edward Dembowski. Niewielkie powstanie w Chochołowie wybuchło wieczorem dnia 21 lutego 1846 roku. Powstańcy w liczbie około 30 osób z księdzem Kmietowiczem i organistą Andrusikiewiczem na czele, zdobyli austriacki posterunek straży finansowej w Chochołowie, gdzie znaleźli stosowny arsenał broni. Następnie opanowali powstańcy komorę celną w Suchej Górze. Powstanie to skierowane było przeciwko posiadaczom ziemskim, często skonsolidowanym z zaborcami austriackimi. Już 23 lutego, powstanie to zostało stłumione przy pomocy oddziałów austriackiej straży z Nowego Targu. Pomimo, że powsyanie nie zostało zwieńczone sukcesem, do chwili obecnej w Chochołowie, znajduje sie figura Jana Nepomucena, do którego mieszkancy zanoszą błagalne prośby o pomoc we wszelkiej niesprawiedliwosci i pzreśladowaniu.

Figura świętego Jana w Pakosławiu

Pakosław koło Iłży, niegdyś znajdował sie pod zarządzaniem prywatnego właściciela tych okolic. Ludzie ufundowali tam wraz z ksiedzem Tadeuszem Rybką pomnik Jana Nepomucena, aby patron ludzi uciskanych niesprawiedliwoscią, pomagał mieszkańcom Pakosławia. Właściel tych ziem, bojąc się reakcji tutejszego świętego, dobrze traktował mieszkańców Pakosławia, a co lepszych wyrobników ziemskich, sowicie opłacał i wynagradzał plonami ziemi. Pan Inżynier Witold Władysław Chwastowski, zorganizował pod wspomnianą figurą w Pakosławiu wieczorek poezji, na którym okoliczni mieszkańcy jak również mieszkancy Iłży, recytowali poezję dotyczącą wspomnianego świętego.

...Święty Janie, mój patronie
widzisz życie nasze
oddaję sie twej ochronie
ty łaską nas opaszesz....Ireneusz Kulka