KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 19 maja, 2024   I   01:10:15 PM EST   I   Celestyny, Iwony, Piotra
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Józef Dionizy Minasowicz - poeta i teoretyk literatury

Ewa Michałowska-Walkiewicz
04 października, 2021

Józef Dionizy Minasowicz - poeta i teoretyk literatury

Józef Minasowicz, posługujący się pseudonimem Br. Członek Honorowy, przyszedł na świat dnia 3 października 1792 roku w Warszawie. Zmarł w dniu 26 sierpnia również w Warszawie. Był on zasłużonym referendarzem stanu do Wydziału Przychodów i Skarbu Królestwa Kongresowego oraz polskim poetą, tłumaczem, teoretykiem literatury i prawnikiem.

Pochodzenie

Był synem kupca Augusta Minasowicza, z pochodzenia Ormianina właściciela sklepu korzennego i kamienicy przy warszawskim Krakowskim Przedmieściu. Józef był też bratem Jana Klemensa, wybitnego malarza. Józef pobierał nauki w Liceum Warszawskim, a następnie na uniwersytecie w Lipsku, na którym w latach 1810-1814 studiował prawo.

Pobyt w warszawie

Wrócił do Warszawy, gdzie zdał stosowny egzamin w Szkole Prawa i Administracji, dzięki czemu dnia 1 sierpnia 1814 roku, rozpoczął służbę rządową jako aplikant Trybunału Rządowego. W roku 1815, mianowany został aplikantem honorowym przy rządzie Królestwa Polskiego. W dniu 1 lutego 1817 roku, objął on posadę tłumacza Prokuratorii, pełniąc równocześnie obowiązki sekretarza Towarzystwa Rolniczego. W latach 1818-1821 wykładał na Królewskim Uniwersytecie Warszawskim, takie przedmioty jak prawo i historię. W roku 1819, otrzymał on posadę zastępcy obrońcy sądowego Prokuratorii.

Józef Minasowicz zmarł w Warszawie w roku 1849, w wieku 56 lat i został pochowany na cmentarzu Powązkowskim.