KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 24 kwietnia, 2024   I   09:07:28 PM EST   I   Bony, Horacji, Jerzego
 1. Home
 2. >
 3. STYL ŻYCIA
 4. >
 5. Trochę historii

"Dziennik Polonijny" gościł w parafii ks. Andrzeja Niewczasa. Koncert Rocznicowy

Ewa Michałowska-Walkiewicz
01 września, 2021

"Dziennik Polonijny" gościł w parafii ks. Andrzeja Niewczasa. Koncert Rocznicowy

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, gościł dnia 31 sierpnia br. w parafii pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca w Skarżysku Zachodnim.

Wspominając ten trudny czas

Dzień 31 sierpnia, to wyjątkowy czas, kiedy to wspominamy rocznicę porozumień sierpniowych, co zapoczątkowało upadek komunizmu na ziemiach polskich. Zaś w kolejnym dniu 1 września, pamiętamy o bohaterach rozpętanej II wojny światowej. Wspomniany zespół, dał przecudowny koncert, który przypomniał wszystkim zaproszonym gościom o ważnych dla naszego kraju wydarzeniach historycznych, a także oprawił muzycznie uroczyste nabożeństwo.

Kilka słów wprowadzenia

Mówiąc o historii miasta Skarżyska-Kamiennej, nie sposób nie wspomnieć o dokonaniach naszych przodków, które położyły solidny grunt w jego rozwój. Dzieje Kamiennej, jako osady mają swój początek w wiekach średnich, kiedy to osada ta stanowiła własność jednego z książąt dzielnicowych. Większego znaczenia osada Kamienna nabrała dopiero z chwilą, gdy w 1885 roku nastąpiło uroczyste uruchomienie linii kolejowej iwanogrodzko-dąbrowskiej, która w Kamiennej rozgałęziała się na wschód do Ostrowca i Bodzechowa, a na zachód do Koluszek. Zbudowano w związku z tym stację kolejową II klasy, podczas gdy Kielce i Radom miały stacje klasy III. Stacja nosiła początkowo nazwę „Bzin", choć zlokalizowana była ona na terytorium Kamiennej. Gdy nastąpiła okupacja hitlerowska ziem skarżyskich, główne posterunki niemeickie usytuowane były właśnie blisko kolei.

Państwowa Fabryka Amunicji

Bzin, jako dzielnica miasta, zapisała się w kartach historii Skarżyska poprzez usytuowanie na jej terenie fabryki żelaza z wielkim piecem i fryszerką. W roku 1922 centralne władze państwowe zadecydowały o wybudowaniu w Skarżysku-Kamiennej wielkiego zakładu zbrojeniowego o nazwie „Państwowa Fabryka Amunicji”. Rok 1924 to okres uruchomienia tej fabryki, której rozwój ściśle łączył się przez dziesięciolecia z rozwojem miasta i miał istotny wpływ na jego gospodarkę. Cały kompleks zbrojeniowy obejmował oprócz wspomnianej Fabryki Amunicji, Wytwórnię Węgla Aktywowanego i Zakład Chemiczny zwany potocznie Elaboracją, zajmujący się napełnianiem nabojów i pocisków wojskowych. W latach okupacji niemieckiej, Skarżysko było jednym z głównych w kraju źródeł zaopatrzenia w broń i amunicję żołnierzy Polski Podziemnej, a zwłaszcza okolicznych oddziałów partyzanckich, którymi dowodzili między innymi Ponury, Nurt i Szary. Gdy Niemcy przejęli dyrektywę nad wspomnianą fabryką, cale zaopatrzenie Niemców w broń, wychodziło właśnie ze Skarżyska.

Organizacja Orła Białego

Jak czytamy w zapiskach historycznych wielu naocznych świadków wojennych zdarzeń, w skarżyskim mieszkaniu na ulicy Kościuszki, należącym do dentystki pani Gąsiewiczowej, zbierali się emisariusze z krakowskich oddziałów sabotażowo – konspiracyjnych Organizacji Orła Białego. W ten sposób, powstała skarżyska filia tego ugrupowania, która podejmowała śmiałe działania zbrojne, kierowane przeciwko okupantowi. Niestety już w pierwszych dniach lutego 1940 roku, radomski oddział Gestapo dokonał pierwszych aresztowań członków wspomnianej organizacji, która od tego czasu, swoje ruchy konspiracyjne, skonsolidowała ze skarżyskim harcerstwem. W ciągu kilku miesięcy Niemcy zdekonspirowali tajne ugrupowania sabotażowe i w dzielnicy Bór rozstrzelano około 360 członków. Aby z tym faktem, nie umarł duch narodu polskiego, w Skarżysku powołano inne współdziałające ze sobą organizacje konspiracyjne. Do takich grup konspiracyjno - dywersyjnych należała też, grupa Muszkieterzy, Komenda Obrońców Polski, Narodowa Organizacja Wojskowa i Polska Niepodległa.

Już w roku 1940

W dniu 16 lutego aresztowano burmistrza miasta pana Tadkowskiego i jego zastępcę pana Maciejewskiego. Zostali oni rozstrzelani w Radomiu. W dniu 29 czerwca dokonano w Skarżysku największego masowego mordu na Kielecczyźnie. Rozstrzelano w lesie na Brzasku 760 osób, sabotażujących na niekorzyść niemieckiego wroga.

Rok 1941

Powstaje w Skarżysku obóz pracy przy zakładach „Hasag”, dawna olska nazwa to Państwowa Fabryka Amunicji (PFA). Obóz pochłonął około 35 000 istnień ludzkich, głównie mieszkańców getta żydowskiego.

Rok 1942

Z inicjatywy Ignacego Narbutta na terenie Skarżyska powstaje oddział Gwardii Ludowej, ale działał on krótko i zostaje rozbity przez Niemców pod wsią Zalezianka.

Władze hitlerowskie adaptowały budynek liceum im. Juliusza Słowackiego dla potrzeb szpitala wojskowego. W dniu 18 czerwca przywieziono z aresztu ze Starachowic 22 osoby podejrzane o przynależność do AK i rozstrzelano je na Baranowskiej Górze. W odwecie w końcu roku, grupa Armii Krajowej wykonuje wyrok na kilku hitlerowcach w kasynie przy hotelu fabryki „Hasag”. Od tego roku skarżyska organizacja Armii Krajowej stanowiła podobwód o kryptonimie „Morwa”. Pierwszym komendantem został por. Stanisław Ciaś. Na początku maja wspomnianego roku, ma miejsce likwidacja getta w Skarżysku. Ludność żydowską przewieziono do obozu zagłady w Treblince. 

Burzliwe dzieje miasta

Jak zatem widać, historia miasta Skarżyska-Kamiennej jest bardzo burzliwa, a jego mieszkańcy potrafili stawić opór niemieckiemu najeźdźcy nawet za cenę własnego życia. Dlatego też, chętnie wszyscy uczestniczą w koncertach Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który wykonaniem wielu utworów patriotycznych, potrafił zbratać gorące serca goszczących na koncercie skarżyszczan.

Wykonane na koncercie utwory

W dniu 31 sierpnia 2021 roku, w skarżyskim kościele w dzielnicy Zachodnie, mieliśmy zatem okazję posłuchać, tak znanych nam utworów jak „Z dawna Polski Tyś Królową”, czy też „Ave Verum Corpus”. Podczas odprawianego nabożeństwa wykonywane były także takie utwory jak „Intrada” w opracowaniu Wacława Janiszewskiego oraz „Panis Angelicus” w opracowaniu Adama Czajkowskiego. Podczas uroczystej Mszy Świętej, RZAWP wykonywał jeszcze następujące utwory a mianowicie: „Panie dobry jak chleb”, „Ave Maria” oraz „Boże Coś Polskę”. Ten trzeci utwór, to znana polska pieśń katolicka, która po odzyskaniu niepodległości przez nasz kraj w 1918 roku, konkurowała z „Mazurkiem Dąbrowskiego” o uznanie za hymn państwowy.

Po zakończeniu nabożeństwa

Następnie tuż po zakończeniu Mszy Świętej, wszyscy zgromadzeni na wspomnianej uroczystości goście, mogli posłuchać niebywale pięknego koncertu, który dał RZAWP.

Jako pierwszy wykonany był znany przez każdego Polaka „Polonez Husarii”, do którego muzykę skomponował Krzesimir Dębski. Następnie dla publiczności wykonywany był „Marsz Pierwszej Brygady”, znana pieśń ojczyźniana nosząca również tytuł „Legiony to żołnierska nuta”. To właśnie ona wycisnęła z niejednego oka łzy. Od roku 2007 jest to oficjalna Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego. „Ziemio wiślana”, „ Mury” oraz „Marsz Pokoleń” to kolejne utwory, które wzniosły polskie serca na piedestał prawdziwego patriotyzmu.

Któż z zebranych na tym niezwykłym koncercie gości nie zna takich pięknych utworów jak „Miejcie Nadzieję”, „Modlitwa o wschodzie słońca” oraz przecudownie wykonana pieśń przez solistkę Judytę Nowak Labuń „Nie żałuję”. Utwór noszący tytuł „Marsz, marsz Polonia”, wykonany przez orkiestrę RZAWP, w opracowaniu Bolesława Szulia, też chwytał za serce. Inna nazwa tego utworu to Marsz Czachowskiego, znany również jako Marsz Polonii, jest to znana polska pieśń powstańcza, śpiewana na melodię ludowej pieśni ukraińskiej Nie chodź, Hryciu, na wieczornicę. Kto nie zna takich utworów jak „Kiedyś” w opracowaniu Mirosława Racewicza oraz „You raise me up” Johna Wassona. Na koniec tego cudownego koncertu, wszyscy soliści wykonali jakże znany utwór noszący tytuł „Żeby Polska była Polską”, który zgromadzona publiczność wysłuchała na stojąco. Na bis, RZAWP wykonał znany wszystkim utwór noszący tytuł, „Póki Polska żyje w nas”.

Gdyby nie oni...

Ten nad wyraz udany koncert, miał jedynie siłę powodzenia dzięki takim osobom jak panowie dyrygenci ppłk Marcin Ślązak oraz mjr Dariusz Kaczmarski. A także dzięki wybitnym solistom, którymi byli Natalia Winnik, Judyta Nowak Labuń, Roman Kogut, Andrzej Wiśniewski oraz Jan Kierdelewicz. Konferansjerami tego artystycznego wydarzenia byli Katarzyna Soja oraz Tomasz Szuran.

Redakcja "Dziennika Polonijnego", bardzo dziękuje księdzu Andrzejowi Niewczasowi proboszczowi parafii w Skarżysku Zachodnim oraz panu Romanowi Figarskiemu członkowi RZWAP, za zaproszenie na tak wyjątkowy koncert.

* * *

REPREZENTACYJNY ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY WOJSKA POLSKIEGO

PROGRAM KONCERTU

KOŚCIÓŁ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP 

SKARŻYSKO-KAMIENNA 31.08.2021 r. godz. 17.00

Dyrygenci: ppłk Marcin ŚLĄZAK, mjr Dariusz KACZMARSKI 

Soliści:

 • Natalia WINNIK - mezzosopran
 • Judyta NOWAK-LABUŃ - piosenkarka
 • Roman KOGUT - piosenkarz
 • Andrzej WIŚNIEWSKI - tenor
 • Jan KIERDELEWICZ - bas
 • konferansjer: Katarzyna SOJA, Tomasz SZURAN

Na wejście:

 • Z Dawna Polski Tyś Królową - wszyscy soliści klasyczni - muz. Anonim, opr. Piotr Flis
 • Ofiarowanie, Ave Verum Corpus- A. Wiśniewski - muz. Edward Elgar, opr. Jerzy Dobrzański

Podniesienie:

 • Intrada - orkiestra, muz. tradycyjna, opr. Wacław Janiszewski

Komunia:

 • Panis Angelicus - N. Winnik, A. Wiśniewski - muz. Cesar Franck, opr. Adam Czajkowski
 • Panie dobry jak chleb- wszyscy soliści - muz. ks. Wiesław Kądziela, opr. Jerzy Dobrzański(soliści po 1 zwrotce – razem ref)
 • Ave Maria - N. Winnik - muz. Michał Lorenc z filmu „Prowokator”

Po błogosławieństwie:

 • Boże Coś Polskę- wszyscy soliści - muz. Jan Nepomucen Piotr Kraszewski, opr. Jerzy Dobrzański 

KONCERT

 1. Polonez Husarii - orkiestra - muz. Krzesimir Dębski, opr. Piotr Flis
 2. Marsz Pierwszej Brygady- J. Kierdelewicz, A. Wiśniewski - muz. W. Tomnikowskij, opr. Mirosław Racewicz 
 3. Ziemio wiślana- J. Nowak - muz. Jacek Malinowski, opr. Mirosław Racewicz
 4. Mury- R. Kogut - muz. Lluis Llach, opr. Mirosław Racewicz
 5. Tango na głos i orkiestrę- J. Nowak - muz. Grzegorz Tomczak, opr. Tomasz Labuń
 6. Marsz Pokoleń - J. Kierdelewicz - muz. Leszek Czajkowski, opr Robert Niepostyn
 7. Miejcie Nadzieję - N. Winnik - muz. Michał Lorenc, opr. Tomasz Labuń 
 8. Modlitwa o wschodzie słońca- J. Labuń, R. Kogut - muz. Przemysław Gintrowski, opr. Tomasz Labuń 
 9. Nie żałuję- J. Labuń - muz. Seweryn Krajewski, arr. Tomasz Szymuś
 10. Marsz, marsz Polonia- orkiestra - muz. wg mel. pieśni ukraińskiej, opr. Bolesław Szulia
 11. Kiedyś- R. Kogut - muz. Richard Cocciante, opr. Mirosław Racewicz
 12. You raise me up- J. Labuń - muz. Brendan Graham, opr. John Wasson 
 13. Żeby Polska była Polską- wszyscy soliści - muz. Włodzimierz Korcz, opr. Tomasz Labuń

bis: Póki Polska żyje w nas - J. Kierdelewicz (refren na koniec wszyscy) - muz. Włodzimierz Korcz, opr. Adam Czajkowski

Galeria