KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 2 października, 2023   I   07:53:42 AM EST   I   Racheli, Sławy, Teofila
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Michał Wołłowicz - działacz niepodległościowy

Ewa Michałowska-Walkiewicz
18 czerwca, 2021

Michał Wołłowicz - działacz niepodległościowy

Michał Wołłowicz pieczętujący się herbem Bogoria, przyszedł na świat w roku 1806 roku w Porzeczu kieleckim. Zmarł on natomiast dnia 4 lipca 1833 roku w Grodnie. Był to polski szlachcic, hrabia, działacz niepodległościowy i emigracyjny. Brał on czynny udział w powstaniu listopadowym.

Pierwsze miesiące powstania listopadowego

W pierwszym okresie powstania listopadowego, które zaczęło się 29 listopada 1830 roku, Wołłowicz walczył w korpusie generała Antoniego Giełguda. Po upadku wspomnianego zrywu patriotycznego, Michał Wołłowicz udał się na przymusową emigrację do Paryża.

Pobyt na emigracji

Był członkiem Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, a także członkiem Karbonariuszy, czyli grupy patriotycznej. Uczestniczył w przygotowaniach do wyprawy Józefa Zaliwskiego do Polski, mającej na celu wywołanie kolejnego powstania skierowanego przeciw Rosji. Michał Wołłowicz miał służyć w oddziale partyzanckim Józefa Zaliwskiego. Od marca do maja 1833 roku, Wołłowicz był dowódcą oddziału powstańczego w guberni grodzieńskiej.

Aresztowanie

Dnia 13 maja 1833 roku został ujęty przez Rosjan w okolicach Słonimia. Zginął rozstrzelany dwa miesiące później. Michałowi Wołłowiczowi swój poemat pt. „Dziesięć obrazów z wyprawy do Polski” zadedykował Michał Chodźko.