KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 28 września, 2023   I   04:15:25 PM EST   I   Libuszy, Wacławy, Wacława
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Konstanty Rudzki - polski inżynier

Ewa Michałowska-Walkiewicz
11 marca, 2021

Konstanty Rudzki - polski inżynier

Konstanty Rudzki przyszedł na świat dnia 5 marca 1820 roku w Krakowie. Zmarł on natomiast w dniu 5 lutego 1899 roku w Warszawie. Był to polski inżynier, pionier rozwoju przemysłu w Polsce, a także działacz społeczny i gospodarczy.

Edukacja

Kształcił się on w Szkole Centralnej Sztuk i Rzemiosł w w Paryżu, na Eccole Centrale des Arts et Manufactures. Po szkole tej, praktykę odbywał w kilku europejskich zakładach przemysłu żelaznego. W 1858 roku Rudzki uruchomił własny zakład produkcyjny pod nazwą „Gisernia K. Rudzkiego i Spółki przy Warsztatach Żeglugi Parowej w Warszawie”. Przedsiębiorstwo to produkowało wyroby żelazne oraz mosiężne, a od 1868 roku rozpoczęło również produkcję narzędzi oraz maszyn rolniczych.

Jako jedyny właściciel spółki

W 1873 roku, Konstanty Rudzki stał się jedynym właścicielem Giserni, przekształcając ją w zakłady odlewnicze w Warszawie pod nazwą „Fabryka Machin i Odlewów Żelaznych K. Rudzki. Fabryka ta od 1881 roku rozpoczęła produkcję rur lanych, a od roku 1890 wytwarzała także rury wodociągowe, sprzęt kolejowy oraz konstrukcje stalowe przeznaczone głównie do budowy mostów. Pod koniec XIX wieku Konstanty Rudzki zatrudniał około 1000 robotników, a jego firma była trzecią pod względem wielkości w Kraju nad Wisłą. Główne zakłady znajdowały się w Mińsku Mazowieckim, gdzie wykonywane były elementy konstrukcji stalowych do budowy mostów przeznaczonych dla całego Imperium Rosyjskiego.

17%

W 1902 roku firma „Rudzki i Ska” wykonywała w sumie 17% robót mostowych w całym cesarstwie rosyjskim. W latach 1896–1899 fabryka zrealizowała szereg prac związanych z budową mostów kolejowych, m.in. na Niemnie, na trasie dalekowschodniej kolei ussuryjskiej, a także w Mandżurii oraz w Chinach. Po rozpadzie carskiej Rosji i odzyskaniu przez Polskę niepodległości, jej działalność skupiła się głównie na terenie Polski oraz Jugosławii.