KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 22 kwietnia, 2024   I   08:25:40 PM EST   I   Łukasza, Kai, Nastazji
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Ksawery Franciszek Wakulski - polski inżynier lądowy

Ewa Michałowska-Walkiewicz
03 marca, 2021

Ksawery Franciszek Wakulski - polski inżynier lądowy

Ksawery Wakulski, przyszedł na świat dnia 2 marca 1843 roku w Gostyninie. Zmarł on natomiast w dniu 11 września 1925 roku w Warszawie. Był to polski inżynier lądowy, działający między innymi w Peru.

W Suwałkach

Gimnazjum ukończył on w Suwałkach, w 1863 roku. W tym samym roku podjął studia w Szkole Głównej Warszawskiej. Po trzech latach uzyskując dyplom magistra nauk matematycznych, uzupełniał on swoje studia w Paryżu, uzyskując dyplom inżyniera w École des Ponts et Chaussés wraz z pierwszą nagrodą za wzorową naukę.

Za namową Habicha

W okresie paryskich studiów, został Ksawery członkiem polskiego Towarzystwa Nauk Ścisłych. Za namową Edwarda Habicha, Wakulski wyjechał do Peru i został tam zatrudniony jako inżynier w służbie rządowej. Doszedł do funkcji naczelnego inżyniera i dyrektora telegrafów peruwiańskich. Współpracował on oczywiście z Habichem w utworzeniu uczelni technicznej w Limie, (Escuela de Construcciones Civiles y de Minas del Perú). Był wicedyrektorem tej uczelni oraz cenionym wykładowcą budowy dróg i mostów oraz wytrzymałości materiałów budowlanych.

Praca dziennikarska

Publikował tam też artykuły w języku hiszpańskim na łamach czasopism naukowych „Anales de los Ingenieros del Perú" i „Anales de los Obras Públicas del Perú".

Zatroskany o los zmuszonych po powstaniu do emigracji rodaków, Polonię brazylijską zasilił darem kilkuset polskich książek. Powrócił do Europy, gdzie osiadł w Galicji, skąd kierował m.in. budową linii kolejowej Delatyn-Kołomyja-Stefanówka.