KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 24 kwietnia, 2024   I   03:31:39 PM EST   I   Bony, Horacji, Jerzego
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Józef Wincenty Piotr Piłsudski - Ojciec Wielkiego Polaka

Ewa Michałowska-Walkiewicz
22 lutego, 2021

Józef Wincenty Piotr Piłsudski - Ojciec Wielkiego Polaka
Józef Wincenty Piotr Piłsudski - Ojciec Wielkiego Polaka

Józef Piłsudski, przyszedł na świat 22 lutego 1833 roku w Rapszanach. Zmarł on natomiast w dniu 15 kwietnia 1902 roku w Petersburgu. Był to polski ziemianin, ojciec marszałka Józefa Piłsudskiego.

Herb własny Kościesza

Józef Wincenty Piotr Piłsudski, pieczętujący się herbem Kościesza, urodził się w powiecie wilkomierskim jako syn Piotra Pawła Piłsudskiego oraz Teodory Urszuli Otylii z Butlerów. Został ochrzczony dnia 24 lutego tego samego roku. Rodzicami chrzestnymi byli Wincenty Butler z żoną, Tadeusz Butler z żoną, Waleria Butler i Elżbieta Michałowska.

Edukacja

Chodził on do gimnazjum w Krożach, a następnie do szkoły w Wilkomierzu. Studiował agronomię w Instytucie Agronomicznym w Horyhorkach w obwodzie mohylewskim.

Rok 1863

Podczas powstania styczniowego, był on komisarzem rządu powstańczego na okręg koweński. Dnia 22 kwietnia 1863 roku, w Tenenianach ożenił się z Marią Billewiczówną. W 1874 roku, dwór i zabudowania należące do majątku Piłsudskich w Zułowie całkowicie spłonęły i rodzina musiała przenieść się do Wilna. W związku z działalnością antycarską i aresztowaniem syna Bronisława, Piłsudscy musieli sprzedać cały swój majątek rodowy, by zapłacić i tym samym zamienić karę śmierci syna, na 15 lat ciężkich prac i zsyłkę na wyspę Sachalin.

Józef Wincenty i Maria mieli dwanaścioro dzieci.