KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 25 kwietnia, 2024   I   04:42:37 AM EST   I   Jarosława, Marka, Wiki
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Julian Roman Lubieniecki - pszczelarz i publicysta

Ewa Michałowska-Walkiewicz
19 lutego, 2021

Julian Roman Lubieniecki - pszczelarz i publicysta

Julian Lubieniecki, przyszedł na świat dnia 18 lutego 1902 roku, na dzisiejszej ziemi lwowskiej Zmarł on w dniu 13 marca 1862 roku, zasłynąwszy jako najwybitniejszy publicysta pszczelarski w Europie, a także jako założyciel Szkoły Pasieczników w Przemyślanach koło Lwowa.

Studia uniwersyteckie

Studiował on na lwowskim uniwersytecie, a później pracował jako sędzia oraz jako rządca majątków prywatnych właścicieli ziemskich. Pszczelarstwem i pasiecznictwem interesował się nieprzerwanie od roku 1826. Dogłębnie badał on biologię pszczół oraz robił doświadczenia z różnymi systemami znanych w dziewiętnastym stuleciu uli. Zajmował się on także, metodami gospodarki pasiecznej.

Działka w Przemyślanach

W roku 1851, Lubieniecki zwolnił się z zajmowanych stanowisk, a co najważniejsze nabył on działkę w Przemyślanach i poświęcił się całkowicie pszczelarstwu. W roku 1857, założył tam właśnie Szkołę Pasieczników. Sławę europejską zdobył wydaną we Lwowie w latach trzytomową książką noszącą tytuł „Dokładna praktyczna nauka dla pasieczników, jak mają chodzić koło pszczół aby rozmnożyć prędko pasieki i wydobyć z nich zysk jak największy, tak w zwyczajnych naszych ulach krajowych, jako też w ulach dzierżoniowskich”. W owych czasach była to najlepsza książka pszczelarska w Europie.

Położył wielkie zasługi dla rozwoju pszczelarstwa w Polsce, zwłaszcza w Galicji i Małopolsce.