KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 21 kwietnia, 2024   I   01:59:07 PM EST   I   Jarosława, Konrada, Selmy
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Rufin Piotrowski - działacz polityczny

Ewa Michałowska-Walkiewicz
08 lutego, 2021

Rufin Piotrowski - działacz polityczny

Rufin Piotrowski, przyszedł na świat dnia 28 stycznia 1806 roku w Malinie. Zmarł on natomiast w dniu 20 lipca 1872 roku w Błoniu koło Tarnowa. Był to polski działacz polityczny uczestnik powstania listopadowego, który w pamiętnikach opisywał swoje losy na zesłaniu.

Pochodzenie

Był synem Józefa i Agnieszki z domu Zakusiło, wywodzących się z drobnej polskiej szlachty. W czasie powstania listopadowego służył on pod rozkazami generała Józefa Dwernickiego. Walczył w bitwie pod Ostrołęką i w obronie Warszawy.

Przymusowa emigracja

Po upadku powstania wyemigrował do Francji. W latach 1833-1835 był członkiem Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. Od roku 1843, po wysłaniu go jako emisariusza do Ojczyzny, sukcesywnie organizował konspirację w Kamieńcu Podolskim.

Aresztowanie

Szybko został przez Rosjan schwytany, skazany i osadzony w kijowskim więzieniu. Następnie został on zesłany na katorgę pod Omsk. W roku 1846 Piotrowski uciekł do Archangielska. Stamtąd przedostał się do Petersburga i Rygi. Po krótkim pobycie w Rydze, uciekł przez Królewiec do Francji. Od roku 1851 wykładał on w polskiej szkole batiniolskiej w Paryżu. W czasie wojny krymskiej mającej miejsce w roku 1853 z rozkazu Czartoryskiego, Piotrowski formował pułki polskich kozaków.

W Pamiętniku

W roku 1867 powrócił do kraju, gdzie napisał...Pamiętniki z pobytu na Syberyi....wydane w latach 1860-1861 nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, które zostały przetłumaczone na kilka języków.