KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 2 października, 2022   I   08:58:24 AM EST   I   Racheli, Sławy, Teofila
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Zygmunt Bohdanowski - pseudonim Bończa

28 października, 2020

Zygmunt Bohdanowski - pseudonim Bończa
Execution by shooting at the Death Wall in the yard of Block 11 - a painting by a former prisoner of Auschwitz, Władysław Siwek. Foto: Auschwitz-Birkenau State Museum Archive

Zygmunt Bohdanowski, posługujący się nazwiskiem Zygmunt Bończa, przyszedł na świat dnia 30 października 1893 roku w Dyneburgu na Łotwie. Zmarł on natomiast w dniu 11 października 1943 roku w KL Auschwitz. Był on majorem artylerii Wojska Polskiego.

Pochodzenie i rodzina

Zygmunt Bohdanowski był synem Stanisława, który był wyższym oficerem armii rosyjskiej, poległym w czasie wojny rosyjsko-japońskiej w roku 1905. Jego matką była Zofia z domu Sztark. Uczył się Zygmunt w Kijowie od 1905 roku, w Korpusie Kadetów, w którym w roku 1912 otrzymał świadectwo dojrzałości.

Studia w Rydze

Z biegiem czasu, studiował on na Wydziale Budowy Maszyn na Politechnice w Rydze. Tutaj też należał do Korporacji Akademickiej Welecja. Służył w armii rosyjskiej od września 1916 roku, sukcesywnie awansując do stopnia chorążego. Od października 1917 roku, był on oficerem 1, a później 3 Brygady Artylerii I Korpusu Polskiego na Wschodzie. Dostawał się dwa razy do niewoli radzieckiej, ale dwukrotnie zdołał z niej zbiec. W lipcu 1918 roku, został zdemobilizowany i wkrótce powrócił do kraju. W Wojsku Polskim służył od listopada 1918 roku, początkowo w 8 Pułku Artylerii Polowej.

Okres międzywojnia

W miesiącach kwiecień – październik 1923 roku, służył Bohdanowski w Szkole Strzelań Artylerii w Toruniu, gdzie ukończył kurs dowódców dywizjonów. Od czerwca 1924 roku, pełnił obowiązki kwatermistrza w 12 dywizjonie konnym. Przeniesiony on został w listopadzie 1927 roku, do 9 Pułku Artylerii Polowej, w którym był dowódcą dywizjonu i pełnił obowiązki dowódcy pułku.

Wojna obronna

W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku, był on szefem sztabu Grupy generała Wacława Przeździeckiego. Od października 1939 roku, Zygmunt Bohdanowski był w warszawskiej konspiracji, gdzie działał w Tajnej Armii Polskiej, od chwili przystąpienia do TAP, był konspiracyjnym dowódcą II batalionu (Warszawa–Śródmieście). Od marca 1940 roku, działał jako komendant Okręgu Warszawa–Miasto TAP pod pseudonimem „Bohdan”. W styczniu roku 1941 po utworzeniu Konfederacji Zbrojnej, pozostał komendantem Okręgu Warszawa–Miasto.

Na rogu ulicy Marszałkowskiej

W dniu 9 września 1941 roku, został on aresztowany na rogu ul. Marszałkowskiej i Koszykowej i początkowo był osadzony na Pawiaku. Pracował tam w tzw. dużych warsztatach. W dniu 17 kwietnia 1942 roku, został on wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie włączył się do działalności konspiracyjnej. utworzonej przez Witolda Pileckiego. Na Pawiaku i w Oświęcimiu występował pod nazwiskiem Zygmunt Bończa. W dniu 11 października 1943 roku, został rozstrzelany pod ścianą śmierci bloku X KL Auschwitz.