KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 20 czerwca, 2024   I   10:26:30 PM EST   I   Bogny, Rafaeli, Rafała
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Jan Józef Baranowski - polski szlachcic i finansista

Ewa Michałowska-Walkiewicz
07 września, 2020

Józef Baranowski przyszedł na świat dnia 7 września 1805 roku w Śmiłowiczach. Zmarł on dnia 30 marca 1888 roku w Londynie. Był to polski finansista, szlachcic, ekonomista, a także językoznawca. Należał on do wynalazców w gronie Wielkiej Emigracji.

Kim był

Był autorem wynalazków z dziedziny kolejnictwa, a także rachunkowości. Wymyślił on nawet maszynkę do liczenia, kasownik i semafor. Józef Baranowski urodził się na Mińszczyźnie. Pieczętował się on herbem Grzymała. Z biegiem lat zawarł on związek małżeński z Maryanną z Szalkiewiczów.

Lata szkolne

Edukację rozpoczął w konwikcie szlacheckim, prowadzonym przez księży misjonarzy W Śmiłowiczach. W latach 1821–1825 studiował na wydziale matematyczno-fizycznym na uniwersytecie w Wilnie. Zaraz po skończonych studiach został zatrudniony w biurze korespondencji zagraniczne Banku Polskiego.

Powstaniec listopadowy

Uczestniczył jako ochotnik w powstaniu z 1830 roku. Początkowo służył w korpusie Gidów, a potem w 5 Pułku Ułanów. Pod koniec powstania, Baranowski został internowany, a następnie zmuszony do opuszczenia kraju.

Lata na emigracji

Od 1832 roku Baranowski przebywał na emigracji w małych miastach we Francji, gdzie pracował jako bankowiec oraz handlowiec w domach towarowych. W 1837 roku przeniósł się do Paryża, podejmując pracę kasjera w banku. W latach 1843–1848 pracował na stanowisku inspektora rachuby kolei Paryż–Rouen–Hawr. Opracowany przez niego na potrzeby tej spółki system buchalterii, został wysoko oceniony i wdrożony również przez inne francuskie towarzystwa kolejowe. Po 1848 roku zrezygnował z pracy i poświęcił się całkowicie działalności wynalazczej.