KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 12 czerwca, 2024   I   05:13:22 PM EST   I   Gwidona, Leonii, Niny
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Roman Dominik Kajetan Cichowski - polityk i wynalazca

Ewa Michałowska-Walkiewicz
09 sierpnia, 2020

Roman Cichowski, przyszedł na świat dnia 4 sierpnia 1818 roku w Usarzowie. Zmarł on natomiast dnia 20 września 1889 roku w Linowie. Był to polski właściciel ziemski, wynalazca i działacz polityczny. Zajmował się udoskonalaniem maszyn rolniczych.

Rodzina

Był synem Rozalii z Chomętowskich oraz Piotra, rotmistrza Wielkiej Armii. W roku 1838 za działalność niepodległościową w gimnazjum w Usarzowie, władze carskie nakazują mu przesiedlenie się do Jałutrowska na Syberii. gdzie przebywa on aż 6 lat mając zezwolenie na korespondencję z domem i na kontynuację nauki oraz bezwzględny zakaz opuszczania miejsca pobytu.

Powrót z zesłania

Po powrocie z zesłania wiosną 1844 roku, Roman żeni się z Kazimierą Leszczyńską w Maruszowie nad Wisłą w powiecie sandomierskim. W 1846 roku, Cichowski objął pobliski majątek Linów, otrzymany od teścia Alojzego Leszczyńskiego. W okresie powstania styczniowego, mającego miejsce w roku 1863, Roman Cichowski działał w Stronnictwie Białych. Wspólnie ze Stanisławem Karskim negocjował w imieniu Białych z generałem Marianem Langiewiczem w Nowej Słupi, w lutym 1863 roku, o warunkach wzajemnej pomocy walczącym Polakom.

Praca na gospodarstwie

Od 1847 roku, Cichowski podejmował praktyczne działania związane z usprawnieniem niektórych narzędzi rolniczych w Linowie. Zbudował on tam gospodarstwo doświadczalne, gdzie przez wiele lat prowadził doświadczenia z kolejnymi konstrukcjami pługów, Zgromadził w Linowie wszystkie z dostępnych ówcześnie rodzajów pługów z różnych krajów. W 1870 roku, uzyskał złoty medal na wystawie rolniczo-przemysłowej w Warszawie, za nowoczesną jak na tamte czasy konstrukcję pługa i sadzarki. Problematyką doskonalenia maszyn rolniczych zajmował się niemal do końca swego życia.