KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 30 maja, 2023   I   06:49:07 AM EST   I   Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Paweł Karol Sanguszko - Pułkownik Gwardii Litewskiej

Ewa Michałowska-Walkiewicz
31 lipca, 2020

Paweł Sanguszko, pieczętujący się herbem Pogoń Litewska, przypuszczalnie urodził się dnia 31 lipca 1680 roku. Zmarł on natomiast dnia 14 kwietnia 1750 roku w Zahajcach na Wołyniu.

Był to książę i marszałek, podskarbi nadworny i pułkownik gwardii litewskiej, starosta krzemieniecki i czerkaski, odznaczony Orderem Orła Białego. Gdy z tronu polskiego ustąpił Stanisław Leszczyński, a wstąpił August II Mocny, Paweł Sanguszko ustąpił z urzędu marszałkowskiego.

W czasie elekcji mającej miejsce w roku 1733, Sanguszko został sędzią generalnego sądu kapturowego. Jego matka Konstancja, była córką Pawła Sapiehy wielkiego hetmana litewskiego. Sam Paweł Karol był panem, szczególnie dbającym o sprawy włościan. Pierwszą żoną Pawła Karola, była Bronisława Pieniążkówna. Kolejną zaś jego żoną, była Marianna Lubomirska, dzięki której Paweł, wszedł w posiadanie olbrzymiej ordynacji ostrogskiej, którą zagospodarował i wybudował tam szereg kościołów. Trzecią jego żoną była Barbara Duninówna. Ślub z nią odbył się 17 kwietnia 1735 roku w franciszkańskim kościele w Warszawie. W trakcie tego małżeństwa urodziło się jedenaścioro dzieci, z których przeżyło jedynie sześcioro.

Ten wielki człowiek, w szczególny sposób dbał o dobro swoich włościan, sprawy polskie i sprawy Polaków.