KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 19 maja, 2024   I   01:24:18 PM EST   I   Celestyny, Iwony, Piotra
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Witold Adam Czartoryski - polski arystokrata

Ewa Michałowska-Walkiewicz
06 lipca, 2020

Witold Czartoryski przyszedł na świat dnia 6 lipca 1822 roku w Puławach. Zmarł on natomiast w dniu 14 listopada 1865 roku w Algierze. Był to polski książę pieczętujący się herbem Pogoń Litewska. Był on wybitnym politykiem emigracyjnym.

Pochodzenie

Witold był najstarszym synem Adama Jerzego Czartoryskiego oraz jego żony Anny Zofii Sapiehówny. Wychowywany był on w Warszawie i Puławach a od roku 1832 także i w Paryżu. Ukończył gimnazjum niemieckie, a następnie studiował w Berlinie.

W wojsku hiszpańskim

Dzięki staraniom ojca on uzyskał stopień podporucznika w wojsku hiszpańskim. Kształcił się we francuskiej szkole sztabu generalnego. W 1845 roku, Witold rozpoczął czynną służbę wojskową w Madrycie w pułku Reyna Gobernadore. Od 1848 roku, Witold pełnił służbę w armii sardyńskiej jako porucznik piechoty. Często chorował. W 1850 wystąpił z armii, wyjechał do Paryża i otrzymał francuskie obywatelstwo.

Wojna krymska

Po wybuchu wojny krymskiej, wywołanej między Imperium Rosyjskim a Osmańskim. był adiutantem ojca w Paryżu. Pomagał przy formacji 2. pułku kozaków sułtańskich. Nie brał osobistego udziału w działaniach militarnych. Nie przyjął ofiarowywanego mu stopnia pułkownika i dowództwa pułku. Działał w dyplomacji emigracyjnej. W 1860 roku reprezentował ojca w Londynie, na dorocznym zebraniu Towarzystwa Literackiego Przyjaciół Polski. Zgodnie z testamentem politycznym Adama Czartoryskiego, on został głową rodu i kierownikiem politycznym na emigracji. Z powodu choroby wycofał się jednak z dalszej działalności. Wyjechał do Kairu, a potem do Algieru gdzie zmarł 14 listopada 1865 roku. Dnia 30 października 1851 roku w Paryżu poślubił Marię z Grocholskich. Maria po śmierci męża w 1874 roku wstąpiła do klasztoru karmelitanek w Krakowie.