KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 18 maja, 2024   I   04:04:52 AM EST   I   Alicji, Edwina, Eryka
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Teodor Żychliński - pamiętnikarz polski

Ewa Michałowska-Walkiewicz
25 czerwca, 2020

Teodor Żychliński urodził się w dniu 25 czerwca 1836 roku. Źródła historyczne podają różne miejsca jego przyjścia na świat, ale najczęstszym miastem podawana jest Warszawa. Zmarł on natomiast w dniu 26 sierpnia 1909 roku w Poznaniu. Był to znamienity polski heraldyk, pamiętnikarz, dziennikarz i działacz kulturalny.

Pochodzenie

Był on synem Teodora, kapitana 11 Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego. Jego matką była Eleonora ze Stablewskich, a jego brat na imię miał Ludwik. Początkowo był porucznikiem artylerii w armii pruskiej. Po wystąpieniu z czynnej służby wojskowej, poświęcił się pracy dziennikarskiej i zamieszkał we Wrocławiu.

Powstanie styczniowe

Podczas powstania mającego miejsce w 1863 roku, Teodor brał czynny udział w ruchu konspiracyjnym, m.in. na terenie Wrocławia. W lecie 1863 roku, przeniósł się do Poznania, gdzie rozpoczął pracę w redakcji „Dziennika Poznańskiego. W latach 1864–1870 był jego redaktorem oraz korespondentem do wielu innych czasopism. W 1871 roku został jednym z dyrektorów spółki akcyjnej Teatru Narodowego w Poznaniu.

Praca w Kurierze Poznańskim

W 1872 roku, Teodor Żychliński założył „Kurier Poznański” będący organem kół ziemiańsko–konserwatywnych i do 1876 roku był jego redaktorem naczelnym. W późniejszym okresie zajmował się polską heraldyką i genealogią.

Jako wydawca

W latach 1879–1908 był on wydawcą i współautorem wydanej w 31 tomach Złotej księgi szlachty polskiej, zawierających 521 monografii historyczno–genealogicznych wielu rodzin szlacheckich. Opracował także Kronikę żałobną rodzin wielkopolskich. Swoje wspomnienia z powstania styczniowego zawarł we Wspomnieniach z roku 1863.