KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 17 maja, 2022   I   09:12:37 PM EST   I   Brunony, Sławomira, Wery
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Stanisław Jan Nepomucen Kajetan Dunin Borkowski - mineralog i bibliotekoznawca

Ewa Michałowska-Walkiewicz
03 maja, 2020

Stanisław Jan Nepomucen Kajetan Dunin Borkowski - mineralog i bibliotekoznawca

Stanisław Borkowski pieczętujący się herbem Łabędź, urodził się dnia 3 maja 1782 roku w Rudzie. Zmarł on natomiast w dniu 29 grudnia 1850 roku we Lwowie. Był to znawca minerałów, literat i wydawca.

Edukacja

Ukończył on studia filozoficzne na Uniwersytecie Lwowskim, a następnie mineralogię w Akademii Górniczej we Freibergu. W Paryżu natomiast studiował chemię i współpracował z francuskimi czasopismami naukowymi, gdzie w roku 1809 opublikował swój pierwszy artykuł. W latach 1815 – 1816 podróżował w celach naukowych po Włoszech i ogłaszał tam swoje spostrzeżenia geologiczne w fachowych pismach francuskich i niemieckich. Prowadził także badania w Tatrach i zachodnich Beskidach.

Rok 1817

Rok później, Stanisław został mianowany podkomorzym dworu austriackiego i członkiem stanów galicyjskich. Wkrótce potem osiadł na swym majątku w Galicji. Był właścicielem odziedziczonych rozległych dóbr w okolicach Ludwinowa i Chołowa oraz wniesionych przez żonę takich włości jak Młodowice i Koniuszki.

Pomysły pana Stanisława

Inicjował on w tym czasie ale bez skutku powstanie, Towarzystwa Rolniczego Galicyjskiego. Był on także fundatorem stypendiów dla niezamożnej młodzieży i jako pierwszy właściciel ziemski uwolnił swych chłopów od pańszczyzny. W latach 1836 – 1844, znów podróżował w celach naukowych po Francji i Niemczech. Był inicjatorem założenia w roku 1845 Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego.

Testament Stanisława

W testamencie przekazał on Uniwersytetowi Lwowskiemu swoją bibliotekę i kolekcje minerałów oraz kwotę 4000 złotych Koron na rzecz Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego.