KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 23 kwietnia, 2024   I   07:19:12 AM EST   I   Ilony, Jerzego, Wojciecha
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Szczecin - Gród słowiańskich książąt

24 lutego, 2009

W VII-VI wieku p.n.e. istniała na terenie dzisiejszego Szczecina, osada z okresu kultury łużyckiej. Zasiedlenie tego miejsca, sięga blisko 1850 lat. W czasach antycznych w okolicach Szczecina istniała miejscowość o nazwie Susudata, była ona miejscem, w którym kultywowano wierzenia politeistyczne. W IX wieku, zbudowany tu został przez książąt słowiańskich gród warowny, otoczony głęboką fosą, u którego podnóża rozwinęła się osada handlowo-rybacka.

W roku 967 władca Polski Mieszko I, przyłączył Pomorze wraz ze Szczecinem do Polski. Ówczesny Szczecin, składał się z trzech części: grodu, podgrodzia i portu. W czasie panowania jego syna Bolesława Chrobrego, miasto dostawało się pod coraz większe wpływy duńskie.
 
Po bitwie rozegranej w okolicach Strugi, mającej miejsce w 1121 roku, książę Bolesław Krzywousty ponownie przyłączył miasto do Polski, jednocześnie uznając władzę lennika, Warcisława. W roku 1181, miasto Szczecin wraz z Pomorzem Zachodnim stało się lennikiem cesarza i weszło w skład Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. W roku 1243, książę Barnim I  nadał Szczecinowi prawa miejskie. 
 
W kolejnych latach, miasto Szczecin nabywało kolejne tereny, co spowodowało, że już w XIII wieku stał się miastem hanzeatyckim. Na miejscu grodu słowiańskiego, w XIV wieku książę Barnim II Wielki, wybudował swoją siedzibę, tzw. Kamienny Dom oraz kaplicę świętego Ottona. W roku 1474, w Szczecinie, po wygaśnięciu linii książąt szczecińskich i wołogoskich władzę objął książę słupski Bogusław X, który 4 lata później zjednoczył całe Pomorze Zachodnie, a w 1491 roku przeniósł jego stolicę do Szczecina. Jednak już w 1532 roku, księstwo to zostało ponownie podzielone, a miasto stało się stolicą Księstwa Szczecińskiego. W 1570 roku, został podpisany pokój w Szczecinie, kończący I wojnę północną
 
W 1630 roku, miasto Szczecin zajęli Szwedzi. Działania wojenne podczas potopu przyczyniły się do upadku gospodarczego miasta. W 1713 roku, miasto zostało przyłączone do Prus, co potwierdził pokój zawarty w Sztokholmie w 1720 roku. W czasie wojny siedmioletniej, Rosjanie dokonali oblężenia Szczecina. W latach 1806-1813, Szczecin był pod okupacją francuską. Od 21 lutego do 29 lipca 1809 roku, stacjonował tu sztab 4 Pułku Strzelców Konnych Księstwa Warszawskiego walczący z pruskimi oddziałami powstańczymi mjra Schilla.
 
Od stycznia do 5 grudnia 1813 roku, miasto to było bohatersko bronione przez francuskiego generała Barbangere. W 1843 roku, miasto Szczecin otrzymało połączenie kolejowe z Berlinem, dając początek kolejnictwa na Pomorzu, wkrótce potem zaczął intensywniej rozwijać się przemysł. W roku 1873, ówczesny nadburmistrz miasta Herman Hanek, podjął decyzję o zburzeniu obwarowań wojennych i rozbudowie miasta. Był to początek sukcesywnego rozkwitu Szczecina.

\"\"
Ewa Michałowska Walkiewicz