KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 3 lipca, 2022   I   04:31:56 PM EST   I   Anatola, Jacka, Mirosławy
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Aleksander Stadnicki - polski prawnik

Ewa Michałowska-Walkiewicz
28 lutego, 2020

Aleksander Stadnicki - polski prawnik

Aleksander Stadnicki, pieczętujący się herbem Szreniawa bez Krzyża, urodził się dnia 27 lutego 1806 roku w Trzcinicy. Zmarł on natomiast dnia 19 grudnia 1861 roku we Lwowie. Zasłynął on w polskiej kulturze i historii jako prawnik i historyk, a także jako poseł galicyjskiego Sejmu Stanowego.

Rodzina

Był on synem historyka, hrabiego Antoniego Stadnickiego właściciela Żmigrodu i Józefy z książąt Jabłonowskich. Miał Aleksander trzech braci: Kazimierza Piotra, Władysława i Zygmunta. Sam rodziny nie założył.

Edukacja

W 1826 roku, Aleksander ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wiedeńskim. Od 1838 roku był nadetatowym sekretarzem gubernialnym w Gubernium Krajowym we Lwowie. Z grona magnatów uczestniczył w Sejmie Stanowym w latach 1827 i 1839. Z czasem, zakończył on służbę rządową w 1841 roku i przeniósł się do Trzcinicy. W 1843 roku znów pojawił się w Sejmie Stanowym i był autorem projektu nadania chłopom własności użytkowej ziemi. W swoich rozlicznych pracach publicystycznych, był gorliwym orędownikiem zniesienia pańszczyzny.

Cały dla służby ludowi

Od 1848 roku, Aleksander publikował swoje prace naukowe poświęcone m.in. osadnictwu wiejskiemu na prawie wołoskim, regulującym szereg norm między właścicielami dóbr a chłopami. Został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.