KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 3 lipca, 2022   I   05:01:55 PM EST   I   Anatola, Jacka, Mirosławy
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Biblia. Księga nad księgami - skarżyska wystawa

Ewa Michałowska-Walkiewicz
23 lutego, 2020

Biblia. Księga nad księgami - skarżyska wystawa

Nasza redakcja została zaproszona na obejrzenie skarżyskiej wystawy związanej z Biblią. Można tam było zobaczyć tę wspaniałą księgę, która przed laty należała do Marcina Lutra, polskiej królowej Zofii Holszańskiej, jak również spisanych jej wersetów na pergaminie lub papirusie oraz tych zaczerpniętych ze zwojów proroka Izajasza, które czytał sam Jezus.

 

Imię Syna Bożego

Z Biblii możemy dowiedzieć się o życiu Jezusa, jako człowieka i Syna Bożego. Starotestamentowe „Joszua”, to imię oznaczające zbawcę człowieka. Za panowania Heroda w Judei, gdy cały kraj znajdował się pod okupacją rzymską, anioł Gabriel przybył do niewiasty o imieniu Maria pochodzącej z Nazaretu ze szczególnym poselstwem. Bóg wybrał Ją, by była matką obiecanego Mesjasza. Oblubieniec Marii, Józef, otrzymał we śnie polecenie, by nazwać Dziecko to imieniem Jezus, ponieważ On „zbawi swój lud od grzechów”.

1 List św. Pawła do Koryntian

Tu znaleźć możemy jeden z najważniejszych, nie tylko w Biblii, ale i w całej literaturze, tekstów o miłości. Apostoł Paweł jest autorem Hymnu o miłości. Utwór ten wychwala miłość, traktując ją jako uczucie krystalicznie czyste, pozbawione pychy, zazdrości, niesprawiedliwości. Miłość jest darem Boga i jest uczuciem wiecznym, najważniejszym w życiu każdego człowieka.

Księga Objawienia

W Chrześcijaństwie najważniejszą prorocką księgą jest Apokalipsa św. Jana. Liczby w niej zawarte mają charakter symboliczny, które zrozumieć można jedynie studiując całą księgę Pisma Świętego. Jest to Księga typowo teologiczna, obrazująca nam chronologiczny opis znaków przed zakończeniem świata. Ponadto oczekując na kolejny powrót Chrystusa, Nowy Testament podkreśla, że samo to wydarzenie będzie czymś radosnym dla wszystkich chrześcijan. Gdy przepowiednie wróżbitów i różnych astrologów przedstawiają Apokalipsę jako czas niebezpieczny, wiara chrześcijańska naucza, że spotkanie z Panem Jezusem jest czymś oczekiwanym i radosnym. Przyjście Jezusa, oznacza ostatecznie zwyciężenie zła i zbawienie świata.

Dziękując za to szczególne zaproszenie na wystawę biblijną, możemy jeszcze bardziej zrozumieć każdą prawdę zawartą w tej Wyjątkowej Księdze.

Galeria