KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 9 czerwca, 2023   I   08:55:41 PM EST   I   Anny-Marii, Felicjana, Sławoja
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Walery Przyborowski - historyk, pisarz, wielki patriota

Ewa Michałowska-Walkiewicz     04 grudnia, 2019

Walery Przyborowski posługujący się pseudonimem „Zygmunt Lucjan Sulima”, przyszedł na świat 27 listopada 1845 roku w Domaszowicach. Ta wybitna w dziejach Polski postać, zmarła dnia 13 marca 1913 roku w Warszawie. Był to polski historyk, pisarz, uczestnik, a przede wszystkim powstania styczniowego.

Pochodzenie i rodzina
Przyborowski urodził się w rodzinie nauczyciela, byłego księdza katolickiego, który dokonał konwersji na luteranizm. Walery, uczył się w szkole elementarnej i gimnazjum w Kielcach. Otrzymawszy patriotyczne wychowanie, brał udział w powstaniu styczniowym mającym miejsce w roku 1863. Po upadku wspomnianego zrywu Polaków, był przez kilka miesięcy więziony przez władze carskie. Po studiach, które Walery Przyborowski odbył na Wydziale Filozoficzno-Historycznym w warszawskiej Szkole Głównej, współpracował z różnymi czasopismami. W latach 1885–1886 redagował pismo „Chwila”. Po roku 1900 był nauczycielem gimnazjalnym w Radomiu. Tutaj uczył młodzież historii.

Pisarz i literat
Jako literat, debiutował w roku 1869. Opublikował również kilka ważnych prac historycznych dotyczących powstania styczniowego. Tymi pracami były „Historia dwóch lat 1861/62”, „Ostatnie chwile powstania styczniowego” oraz „Dzieje 1863 roku”. Ogromną popularność zyskały jego powieści historyczno-przygodowe dla młodzieży, które były publikowane pod pseudonimem Zygmunt Lucjan Sulima, które w szczególny sposób budziły świadomość narodową. Pod pseudonimem Zygmunta Lucjana Sulimy, wydał on „Pamiętnik powstańca z 1863 roku” oraz „Wspomnienia ułana z 1863 roku”. Pisał także dzieła historyczne na wspomniany temat. Pisząc swoje dzieła literackie, umieszczał akcje swoich utworów na Kielecczyźnie.

Powieść kryminalna
Przyborowski był jednym z pierwszych polskich autorów powieści kryminalnej. Najwięcej powieści tego rodzaju, opublikował on w latach 90. XIX stulecia. Wplatał on w swoje dzieła wątki gwary złodziejskiej.


Ewa Michałowska-Walkiewicz
Dziennik Polonijny
Polska