KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 8 marca, 2021   I   10:32:38 AM EST   I   Beaty, Juliana, Wincentego
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Mieczysław Bilek - urzędnik państwowy Radomia

Ewa Michałowska-Walkiewicz     14 czerwca, 2019

Otwarcie wystawy prac malarskich Andrzeja Olesia w Pałacu Sztuki w Krakowie. Widoczni od lewej: sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie Artur Schroeder, artysta malarz Andrzej Oleś, wicewojewoda krakowski Mieczysław Bilek, pani Kwaśniew
Otwarcie wystawy prac malarskich Andrzeja Olesia w Pałacu Sztuki w Krakowie. Widoczni od lewej: sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie Artur Schroeder, artysta malarz Andrzej Oleś, wicewojewoda krakowski Mieczysław Bilek, pani Kwaśniewska, wojewoda krakowski Mikołaj Kwaśniewski, prezydent Krakowa Władysław Belina-Prażmowski, wiceprezydent Krakowa Witold Ostrowski, wiceprezydent Krakowa Stanisław Klimecki.

Mieczysław Bilek posługujący się pseudonimem Mirosław, urodził się w dniu 18 czerwca 1893 roku w Łodzi. Zmarł on natomiast dnia 29 maja roku 1843 w Warszawie. Był to polski prawnik i urzędnik państwowy. W roku 1921 piastował urząd prezydenta miasta Radomia. Zaś w latach 1929 – 31 był prezydentem miasta Gdyni.

Pochodzenie
Był synem urzędnika pocztowego Tymoteusza i Walerii z Fedeckich. Studiował on prawo na Uniwersytetach w Piotrogrodzie i Charkowie. Tam też włączył się w działalność polskich stowarzyszeń liberalnych. Był m.in. wiceprezesem Unii Stowarzyszeń Postępowej Inteligencji „Filarecja". Podczas studiów pisał artykuły do „Głosu Polskiego" i „Dziennika Piotrogrodzkiego". Po powrocie do kraju pracował w administracji rządowej, m.in. jako starosta jędrzejowski oraz białostocki.

Pobyt w Krakowie
W roku 1931 Bilek, uzyskał nominację na wicewojewodę krakowskiego. Z tego stanowiska we wrześniu 1933 roku, został przeniesiony w stan nieczynny zawodowo. Od roku 1933 zatrudniony był w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pod koniec lat 30. ubiegłego stulecia związał się on z OZN, którego członkiem pozostał do wybuchu II wojny światowej. W roku 1939 wybrany został w skład Zarządu Głównego Stronnictwa Demokratycznego. Po aresztowaniu przewodniczącego partii pułkownika Więckowskiego, w maju 1942 roku Bilek, objął jego obowiązki.

Aresztowanie
W dniu 15 maja 1943 roku, Mieczysław Bilek został aresztowany przez Gestapo w warszawskiej kawiarni Fuscha na Ochocie. Pięć dni później został on zamordowany w ruinach getta warszawskiego.


Ewa Michałowska-Walkiewicz
Dziennik Polonijny
Polska

 

 

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ