KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 25 października, 2021   I   07:25:01 PM EST   I   Ingi, Maurycego, Sambora
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Feliks Jan Bentkowski - F. B. Niebylski

Ewa Michałowska-Walkiewicz     28 maja, 2019

Feliks Jan Bentkowski - F. B. Niebylski

Feliks Jan Bentkowski urodził się dnia 27 maja 1781 roku w Lubartowie. Zmarł on 28 sierpnia 1852 roku w Warszawie. Był to wybitny historyk literatury, bibliograf, językoznawca i archiwista.

Pochodzenie
Syn oficjalisty Józefa Sanguszki i Marianny z Nowickich. Pierwsze nauki pobierał w szkołach pijarskich i pojezuickich, znajdujących się w Warszawie. W roku 1797 objął on posadę nauczyciela domowego u Ignacego Tiede, skierniewickiego plenipotenta arcybiskupa I. Krasickiego. Wykształcenie średnie uzupełnił w Instytucie Pedagogicznym w Sulechowie nad Odrą, gdzie uczył się biegłości w mowie i piśmie języka polskiego w niższych klasach.

Stypendysta pruskiego rządu
W latach 1802-1803, jako stypendysta rządu pruskiego, Bentkowski studiował w niemieckim Uniwersytecie w Halle. Był on też tam lektorem języka i literatury polskiej. Wrócił do kraju w roku 1803 i został powołany na profesora języków starożytnych oraz języka niemieckiego w Liceum Warszawskim. Od września roku 1807, Bentkowski wykładał tamże język i literaturę polską. Dnia 15 września roku 1809 został mianowany profesorem literatury polskiej i powszechnej oraz objął stanowisko kierownika nauczania języka polskiego, stylu i literatury. Od roku 1809 wykładał dodatkowo historię Polski i historię powszechną, a w roku 1810 został kierownikiem nauczania historii i geografii. W roku 1811 Towarzystwo Ksiąg Elementarnych, zleciło mu przygotowanie podręcznika literatury dla klasy VI szkół wojewódzkich. W latach 1811-1817 sprawował funkcję kierownika biblioteki licealnej. W tym samym czasie pełnił obowiązki nauczyciela w domu Tomasza Ostrowskiego.

Życie prywatne
W roku 1812 ożenił się z Emilią Zeydler. Jego córka Klementyna wyszła za mąż za Kazimierza Stronczyńskiego. W roku 1816 Feliks Bentkowski, jako pierwszy został uhonorowany godnością doktora Honoris Causa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz uzyskał doktorat filozofii (za działo Historia literatury polskiej...). W tym samym czasie został członkiem-korespondentem Towarzystwa Naukowego Krakowskiego oraz sprawował pieczę nad płockim Towarzystwem Naukowym. Przy Uniwersytecie założył on Gabinet Numizmatyczny, którego był dyrektorem. Od roku 1823 był także nauczycielem syna wielkiego księcia Konstantego.


Ewa Michałowska-Walkiewicz
Dziennik Polonijny
Polska