KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 23 maja, 2024   I   08:11:08 AM EST   I   Leoncjusza, Michała, Renaty
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Oborniki Wielkopolskie - Ulubione miasto Władysława Jagiełły

05 listopada, 2008

Oborniki Wielkopolskie, to niewielkie miasto, należące niegdyś do województwa poznańskiego. Miasto to, znajduje się 30 km na północ od Poznania, a rozpostarte jest nad rzeką Wartą i ujściem do niej małej rzeczki Wełny.

Przez Oborniki, przebiega linia kolejowa biegnąca z Poznania do Kołobrzegu. Środkową część tego miasta, zajmuje Kotlina Gorzowska. Elementem dominującym w krajobrazie wspomnianej Kotliny są lasy. Największe obszary leśne znajdują się w północno – zachodniej części, a stanowią one wschodnią część Puszczy Nadnoteckiej, która już wieki temu zachwyciła księcia kujawskiego, późniejszego króla Polski Władysława Łokietka. Ważnym elementem środowiska geograficznego tego miejsca, są rzeki o charakterze nizinnym. Nad wspomnianą już Wełną, znajduje się rezerwat przyrody o dźwięcznej nazwie Słonawy.

Z miastem tym wiążą się różne podania i legendy. I tak dla przykładu, gdy w roku Pańskim 1299, odwiedził to miejsce Władysław Łokietek, na niebie dała się ujrzeć bladoczerwona łuna, którą starzy magowie i wróżbici odebrali jako dobrą wróżbę. Po rozbiciu dzielnicowym, które zapoczątkował w roku 1138 Bolesław Krzywousty, upatrywano, że nastaną czasy kiedy to Rzeczpospolita znów będzie zjednoczonym państwem.

Dlatego też Łokietek, książę kujawski, był jedyną nadzieją dla wszystkich Polaków, co ziściło się za jego sprawą w roku 1320. Do dnia dzisiejszego krąży w Obornikach legenda o tym, jak to Łokietek modlił się do Pana Jezusa w pobliskim kościele franciszkańskim, w którym złożył jako dar wotywny piękny złoty pierścień z rubinem w środku. Podobno pierścień ten, zmienia swój kolor, gdy naszej ojczyźnie zagrażają obce mocarstwa, jak to miało miejsce w 1772 roku. Od roku 1394 do 1428, w historii Obornik zapisały się dziesięciokrotne odwiedziny króla Władysława Jagiełły. Ukochał on to miasto, a swojej żonie Soni, kazał właśnie tam zakupywać drogie materie na jej strojne suknie.

Kolejną osobą, która zapisała się w dziejach Polski i pochodziła ona z Obornik był Piotr Wedelicki, który podjął studia w Akademii Krakowskiej, a następnie został nadwornym lekarzem króla Zygmunta Starego. Podobno w każdą noc, poprzedzającą Zaduszki, straszy po ulicach Oborników Wielkopolskich duch Wedelickiego. Oborniki, od zawsze cechowały się ogromnym patriotyzmem. Zatem gdy w roku 1458, naszej ojczyźnie znów zagrażała potęga zakonu krzyżackiego, miasto to wysłało oddział piętnastu pieszych rycerzy, aby wspomógł on chorągiew kaliską w toczonej walce. Przed każdą wigilią, ulicami miasta, przechodzi się orszak wspomnianego rycerstwa, aby nawet po śmierci doglądać je i sprawować nad nim pieczę.

\"\"

Ewa Michałowska Walkiewicz