KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 25 maja, 2024   I   09:32:55 AM EST   I   Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Zdzisław Pierścionek - specjalista od przedsiębiorczości

21 października, 2014

Zdzisław Pierścionek, urodził się dnia 6 lipca 1941 roku w niewielkiej podwarszawskiej miejscowości Wróble. Zmarł on natomiast w dniu 27 października 2011 roku w Warszawie. Był on wielkim polskim ekonomistą z wieloletnim stażem, pracujący jako kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Warszawskiej Szkole Głównej Handlowej.

Pierwsze nauki
Zdzisław Pierścionek szkołę podstawową oraz liceum ogólnokształcące, ukończył w Lublinie. Jego rodzice przenieśli się tam w poszukiwaniu pracy. W roku 1965, Pierścionek ukończył studia inżynierskie na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Już trzy lata później, rozpoczął on równoległe studia w Szkole Głównej Handlowej, na Wydziale Ekonomiki Produkcji.

Kariera zawodowa
Karierę zawodową, Zdzisław Pierścionek rozpoczął w 1965 roku, pracując jako stażysta, w Katedrze Ekonomiki Przemysłu SGH. Kierownictwo owej katedry, zauważyło jego niesłychany wprost talent i zamiłowanie do elektroniki, toteż szybko po zakończeniu stażu, powołano osobę Pierścionka, na pełnoprawnego pracownika. W roku 1972, Pierścionka tak zachwyciła elektronika, że postanowił podjąć studia doktoranckie, które ukończył w roku 1972. Obronił on pracę naukową zatytułowaną „Zastosowanie metod optymalizacyjnych w planowaniu krótkookresowym wybranych gałęzi przemysłu”.

Dyrektor Instytutu
Tuż po obronie pracy doktorskiej, Zdzisław Pierścionek objął stanowisko wicedyrektora oraz dyrektora Instytutu Cybernetyki i Zarządzania SGH. Pracę habilitacyjną, noszącą tytuł „Zastosowanie metod optymalizacyjnych w planowaniu gałęziowym”, obronił w1980 roku. W latach 1986-88, pracował na Wydziale Ekonomicznym na Uniwersytecie w Addis Abebie. Rok 1993, okazał się wielce znamienny dla Pierścionka, gdyż wtedy właśnie otrzymał on tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Jego prace naukowe, były podstawą do różnych opracowań w nowatorskim przemyśle elektronicznym w naszym kraju, jak też i na świecie. W miesiącu październiku, kiedy będziemy obchodzić trzecią rocznicę jego śmierci, warto jest przypomnieć naszej Polonii w Ameryce, kim był Zdzisław Pierścionek.


Ewa Michałowska-Walkiewicz
Dziennik Polonijny
Polska