KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 23 czerwca, 2021   I   05:23:20 AM EST   I   Albina, Wandy, Zenona
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Wspominając wrzesień 1939 roku - generał Stanisław Dąbek

30 sierpnia, 2014

Gen. Stanisław Dąbek. Fot. www.gdynia.pl
Gen. Stanisław Dąbek. Fot. www.gdynia.pl

Rozpamiętując wybuch drugiej wojny światowej, które dla polskiego społeczeństwa była ciosem nie do odparcia, na uwagę zasługują nasi bohaterzy narodowi, w których jest oczywiście generał Stanisław Dąbek.

Pochodzenie
Urodził się on w dniu 28 marca 1892 roku, w Nisku nad rzeką San. Wychowywał się w rodzinie chłopskiej, jako syn Szczepana i Rozalii. Od roku 1900, jego rodzina mieszkała w miejscowości Dąbków, gdzie Stanisław ukończył gimnazjum. Jego rodzina namówiła go, na pobieranie kolejnych nauk, w seminarium nauczycielskim w miejscowości Sokal. W roku 1911, podjął studia prawnicze na lwowskim uniwersytecie. Po zakończeniu studiów, rozpoczął pracę nauczyciela w Bóbrce.

Rok 1914
Z chwilą wybuchu I wojny światowej, powołano go do służby w piechocie cesarskiej i królewskiej Armii. Następnie skierowano do szkoły dla oficerów rezerwy w miejscowości Belzinek na Morawach. Po ukończeniu Szkoły Oficerów Rezerwy, Stanisław Dąbek otrzymał stopień podporucznika. Z tego też powodu, został wysłany na front. Podczas walk w górach Karpaty, został ciężko ranny. Po rehabilitacji walczył we Włoszech, aż do 1918 roku w tym też roku, zgłosił się do Wojska Polskiego i po weryfikacji otrzymał stopień kapitana. Służył on w korpusie piechoty. Brał udział w wojnie polsko- ukraińskiej i polsko- bolszewickiej. W trakcie działań wojennych otrzymał awans na stopień majora.

W grudniu 1924 roku
W grudniu 1924roku, został mu nadany stopień podpułkownika w korpusie oficerów piechoty. Od 3 lutego 1928 roku, Stanisław Dąbek był słuchaczem III unifikacyjnego trzymiesięcznego kursu dowódców pułków w Doświadczalnym Centrum Wyszkolenia w Rembertowie. W roku 1928, wyznaczony on został na stanowisko komendanta Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Tomaszowie Mazowiecki]. Od roku 1929, Dąbek pełnił funkcję komendanta Szkoły Podchorążych w miejscowości Zambrów. Z dniem 15 lipca 1930 roku, został on wyznaczony na stanowisko dowódcy 7 Pułku Piechoty Legionów. Dowodził nim do 1937 roku. Pod koniec 1931 roku, otrzymał awans na pułkownika w korpusie oficerów piechoty.

Dowództwo nad Strzelcami
Następnie objął on dowództwo nad Pułkiem Strzelców Kresowych w Złoczowie. Tuż przed wybuchem II wojny światowej, został mianowany dowódcą, Morskiej Brygady Obrony Narodowej Obrony Wybrzeża. Podjął on zatem aktywne prace nad umocnieniem pozycji obronnych i wzmocnieniem uzbrojenia podległych mu jednostek. Podczas wojny obronnej 1939 roku, dowodził on całością sił lądowych zgromadzonych wokół Gdyni, organizując wypady zaczepne. Wobec przeważających sił wroga, podjął decyzję o ewakuacji na Kępę Oksywską. Wieczorem w dniu 19 września 1939 roku, w obliczu nieuchronnej klęski, odebrał sobie życie strzałem w głowę.

Miejsce śmierci Stanisława Dąbka, zostało upamiętnione pomnikiem, który znajduje się na terenie Bazy Lotnictwa Morskiego. Stanisław Dąbek został pośmiertnie awansowany na stopień generała brygady.


Ewa Michałowska-Walkiewicz
Dziennik Polonijny
Polska

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ