KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 25 maja, 2024   I   10:44:35 AM EST   I   Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Wielcy Polacy: Michał Doliwo-Dobrowolski

05 sierpnia, 2014

Michał Dobrowolski, urodził się dnia 2 stycznia 1862 roku w Gatczynie. Zmarł zaś dnia 15 listopada 1919 roku w Heidelbergu. Zasłynął on jako wybitny elektrotechnik, elektryk i wynalazca pochodzenia polskiego. Był on pionierem techniki prądu trójfazowego.

Okres dzieciństwa i pobierania nauki
Jego korzenie rodzinne, wywodziły się z Polski. Jego rodzina po krwawo stłumionym powstaniu listopadowym, została zesłana przez namiestników carskich na stały pobyt w Rosji. Tam właśnie w roku 1862 w Gatczynie koło Sankt Petersburga, przyszedł na świat Michał Dobrowolski. W Sankt Petersburgu, ukończył on szkołę realną w 1878 roku. Okres zakończenia nauki, stał się punktem zwrotnym dla całej jego rodziny. Wszyscy bowiem postanowili przeprowadzić się do Odessy. Od 1878 roku, Michał studiował na wydziale chemicznym Instytutu Politechnicznego w Rydze. W wieku 19 lat, został on wydalony z uczelni w ramach antypolskich represji, po zamachu na cara Aleksandra II. Wówczas Michał Dobrowolski, stał się wolnym słuchaczem na uniwersytetach w Petersburgu,Odessie i Noworosyjsku, a w 1883 roku wyjechał z rodzicami do Niemiec.

Przede wszystkim nauka
Michał, za wszelką cenę chciał skończyć studia wyższe. Tylko jako osoba wykształcona, mógł on przysłużyć się utrapionej zaborami ojczyźnie. Studia kontynuował na politechnice w Darmstadt. Najpierw uczył się na wydziale mechanicznym, a następnie na nowo utworzonym wydziale elektrotechnicznym, który ukończył w 1884 roku. Przez następne trzy lata był asystentem profesora elektrotechniki Erasmusa Kittlera. Wykładał on metalurgię i galwanoplastykę. W dniu 11 maja 1887 roku, Dobrowolski ożenił się z 22-letnią Greczynką Kornelią Tumbą. Mieli oni dwóch synów Dymitra i Serga. W 1907 roku, Dobrowolski rozwiódł się, by po 5 miesiącach zawrzeć nowy związek małżeński z Hedwigą Pollatschek (Jadwigą Polaczkówną).

Wynalazki Dobrowolskiego
W 1888 roku, Dobrowolski wybudował prądnicę trójfazowego prądu zmiennego. W 1889 roku, skonstruował trójfazowy silnik indukcyjny z wirnikiem klatkowym. Na światowej Wystawie Elektrotechnicznej we Frankfurcie nad Menem, Michał Dobrowolski zaprezentował wiele urządzeń pracujących w systemie trójfazowym. Największe zainteresowanie wzbudziła opracowana przez niego trójfazowa linia energetyczna, o długości 175 km oraz o napięciu 20 kV i sprawności 75%, z którą współpracował silnik trójfazowy, o mocy 74 kW. Opracował on także, pierwszą prądnicę prądu zmiennego 3-fazowego, z wirującym polem magnetycznym. Uzyskał także kilka patentów na transformatory trójfazowe, przyrządy pomiarowe w wyłącznikach wysokonapięciowych. W latach 1894-1895 Michał Dobrowolski, pracował nad generatorami dużej mocy dla Hydroelektrowni. Opracował on także, założenia techniczne pierwszej na świecie trójfazowej elektrowni wodnej, zbudowanej w 1895 roku. Współpracował on co dla nas Polaków jest rzeczą priorytetową, przy projektowaniu elektrowni trójfazowych w Zabrzu i Chorzowie.

Odznaczenia
W 1908 roku, Michał Dobrowolski został mianowany dyrektorem berlińskiej fabryki aparatury elektrotechnicznej koncernu AEG. Ostatnie dni życia Michał Doliwo-Dobrowolski spędził w Klinice Uniwersyteckiej w Heidelbergu, gdzie jego syn Dymitr był lekarzem. Zmarł 15 listopada 1919 roku.

Zarząd Główny SEP, ustanowił Medal im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego.


Ewa Michałowska-Walkiewicz
Dziennik Polonijny
Polska