KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 25 maja, 2024   I   09:23:58 AM EST   I   Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Jan Józef Baranowski - polski wynalazca

25 lutego, 2014

Jan Baranowski, zaliczany jest do najwybitniejszych wynalazców wśród przedstawicieli polskiej Wielkiej Emigracji. W literaturze francuskiej, nazwany jest on ojcem wynalazczości kolejowej. Zaś prasa londyńska nazywała go często wynalazcą znad Wisły. Warto jest zatem przypomnieć naszym czytelnikom, tę wybitną postać, o której tak mało wie współczesny człowiek.

Rodowód Baranowskiego
Urodził się on w roku 1805 w Śmiłowiczach, w ówczesnym powiecie ihumeńskim na Mińszczyźnie. Po ukończeniu mińskiego publicznego gimnazjum klasycznego na oddziale matematyczno-fizycznym, Jan studiował na Uniwersytecie Wileńskim, początkowo fizykę i medycynę, lecz ostatecznie zdecydował się studiować prawo, uzyskując w tej dziedzinie stopień kandydata nauk. Od roku 1828, Baranowski pracował w biurze korespondencji zagranicznej Banku Polskiego w Warszawie.

Okres Powstania Listopadowego
Po wybuchu powstania w 1830 roku, brał on w nim udział, a po jego zakończeniu zmuszony był udać się emigrację do Francji. Tam też, od roku 1842 zajmował się pracą nad wynalazkami urządzeń mechanicznych służących sprawniejszej rachunkowości. W ciągu 28 lat, uzyskał łącznie 17 patentów francuskich. W roku 1849 na wystawie krajowej w Paryżu, zdobył medal Towarzystwa Zachęty do Wynalazczości za maszynę do kontroli rachunków.
Opracował on również kasownik do biletów kolejowych, za który dostał medal ministra robót publicznych.

Wystawa światowa
W roku 1851, na pierwszej wystawie światowej w Londynie, został nagrodzony medalem za pomysłową maszynę do druku i kontroli biletów kolejowych. Wystawiał tam także maszynę do obliczeń bieżących, nadającą się do wszelkich operacji obliczeniowo- bankowych. Skonstruował on także, urządzenie do mechanicznego liczenia głosów oraz gazomierz.

Sześć lat później
Z biegiem lat, opracował on mechaniczny, automatyczny system sygnalizacji kolejowej, uruchamiany przez jadący pociąg, który powodował ustawienie się ostrzegawczej okrągłej tarczy, informującej maszynistę następnego pociągu, że wjeżdża na odcinek toru, na którym znajduje się już jeden pociąg. Po przeprowadzeniu się w 1872 roku do Londynu, Baranowski poświęcił się tworzeniu słowników inżynieryjnych pojęć. Cztery lata przed śmiercią, opracował on również, pierwszy nowoczesny słownik angielsko-polski.

Zmarł w Londynie w roku 1880.


Ewa Michałowska-Walkiewicz
Dziennik Polonijny
Polska