KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 25 maja, 2024   I   09:30:47 AM EST   I   Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Janusz Groszkowski - wybitny polski naukowiec

04 stycznia, 2014

Janusz Groszkowski, urodził się dnia 21 marca 1898 roku w Warszawie. Zmarł on natomiast w dniu 3 sierpnia 1984 roku, również w Warszawie. Zasłynął on w naszej ojczyźnie, jako wybitny naukowiec i konstruktor, zajmujący się elektroniką i radiotechniką. Był on, prezesem Polskiej Akademii Nauk.

Wiedzieć należy
- Właściwie mało kto zna, osiągnięcia Janusza Groszkowskiego. A osobowość jaką się on cechował, zasługuje na pochwałę społeczeństwa. Był to niezrównany patriota i polityk, czego uhonorowaniem było jego posłowanie na Sejm. Warto jest też podkreślić, iż był on, przewodniczącym Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. Jak wiemy, dał się poznać jako niezwykły patriota, zatem jego wykształcenie wojskowe, pozwoliło mu na pracę nauczyciela, przygotowującego specjalistów dla liniowych jednostek radiotelegraficznych. Był on także wykładowcą wielu przedmiotów na pierwszym kursie Szkoły Oficerów Wojsk Radiotelegraficznych. Jego zdaniem, praca dla ojczyzny, jest priorytetem każdego Polaka - relacjonuje Zbigniew Pogda historyk.

Wybitna postać
- Pisząc książkę o zasłużonych rodakach, nie mogłem oprzeć się, aby nie wspomnieć o Groszkowskim. Ukończył on Politechnikę Warszawską, a także Oficerską Szkołę Łączności w Paryżu. Już w roku 1929, otrzymał on tytuł profesora nadzwyczajnego, a w roku 1935 profesora zwyczajnego nauk technicznych. Jego zamiłowanie do nowinek technicznych, nie miało sobie równych. W latach 1923-1939, był on pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Warszawskiej, zaś w latach 1929-1939, został dyrektorem Instytutu Radiotechnicznego. Zajmował się on w swojej pracy, zastosowaniem wielu nowoczesnych technologii, do działu telekomunikacji. Membranowo- poduszkowa wkładka sluchawkowa, była pomysłem Janusza Groszkowskiego - opowiada Jan Wąsowski historyk.

Praca na Politechnice
W latach 1945-1946, Janusz Groszkowksi pracował w Politechnice Łódzkiej, jednocześnie pełnił on obowiązki dyrektora Państwowego Instytutu Telekomunikacji. Od roku 1946, powrócił do pracy w Politechnice Warszawskiej, gdzie był równocześnie związany z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Zapomniany jako naukowiec
- Groszkowski, zawsze się sprzeciwiał, że wiodącą rolę w naszym państwie pełniła niegdyś PZPR. Z czasem jego niechęć do partii, wiązała się z szeregiem represji, stosowanych wobec jego osoby. Fakt ten, powodował jego usunięcie się z życia politycznego. Po przejściu na emeryturę, zajmował się jedynie opisywaniem swoich technicznych pomysłów, które w dużej mierze nigdy nie zostały przez niego zrealizowane. Przede wszystkim był znakomitym radioelektrykiem i elektronikiem. Wydał drukiem około 300 prac naukowych i popularyzatorskich. Na uwagę zasługuje fakt, iż w wielu pracach innych uczonych o światowej sławie, były wykorzystywane jego wzory i matematyczne wyprowadzenia. Groszkowski jest zaliczany również do pionierów w dziedzinie układów radiotechnicznych. Wniósł niemały wkład w opracowanie zasad działania i konstrukcji radaru. Napisał on kilka prac z dziedziny wytwarzania i stabilizacji drgań elektrycznych oraz technologii wysokiej próżni oraz lamp elektronowych. Jest twórcą metody analizy drgań elektrycznych - nieliniowych. Opracował on także oryginalną interpretację zmian indukcyjności w zależności od temperatury - relacjonuje Andrzej Tomasik.

Dziś, mało kto pamięta jego osobę, ale nie możemy zapomnieć o jego osiągnięciach technicznych, jakie położył on dla Polski i jej rozwoju technicznego.


Ewa Michałowska-Walkiewicz
Dziennik Polonijny
Polska