KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 25 maja, 2024   I   03:09:41 AM EST   I   Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Bohdan Świderski - Wybitny polski geolog

28 lutego, 2013

Bohdan Świderki, przyszedł na świat w roku 1892 w Kamieńcu Podolskim. Zmarł on natomiast w dniu 21 lutego 1943 roku, w Warszawie. Był on wybitnym polskim geologiem.

Życiowa pasja

Głównym przedmiotem badań Świderskiego, była tektonika Alp i polskich Karatów fliszowych. Zapisał się on także w naszej historii, jako autor ponad 50 podręczników geologicznych. Od roku 2003, w Polsce przyznaje się specjalną nagrodę za wybitne osiągnięcia geologiczne, imienia Bohdana Świderskiego.

Rys biograficzny

Ukończył on gimnazjum w Warszawie, a następnie studiował geologię u jednego z czołowych tektoników europejskich, który był jednocześnie współtwórcą teorii płaszczyznowej budowy Alp i Tatr. Tym wybitnym naukowcem był Maurice Lugeon. Świderski studia zakończył doktoratem z nauk przyrodniczych i geologii w roku 1917. Odbył on już jako osoba wykształcona i wyspecjalizowana kilka podróży naukowych, do Fryburga, Genewy, Lozanny.  Prowadził tam badania geologiczne, współpracując ze Szwajcarską Komisją Geologiczną.

Praca w PIG

W roku 1918, Świderki powrócił do Polski i podjął pracę w tworzonym Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie. Do roku 1922, pracował on w Państwowym Urzędzie Naftowym, w którym pełnił kierownicze funkcje w obsłudze geologicznej koncernu naftowego. W latach 1936-1938, kierował on w Wydziałem Kartografii w Państwowym Instytucie Geologicznym.

Habilitacja

W roku 1928, habilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie podjął wykłady z zakresu geologii regionalnej i tektoniki, organizując specjalne młodzieżowe obozy kartograficzne w Karpatach. Dziesięć lat później, był już profesorem poznańskiego uniwersytetu, gdzie została mu powierzona katedra geologii.

Więzień Auschwitz

Po wybuchu drugiej wojny światowej, wspomniana uczelnia została zamknięta,  a Świderski powrócił do Warszawy. W okresie latach 1840- 42, Świderki trafił do niemieckiego obozu zagłady Auschwitz - Birkenau. Niemcy zwolnili tego wybitnego uczonego, z uwagi na to, że mógłby on podjąć współpracę z niemieckim urzędem geologicznym. Świderski odmówił, ale już w kilka miesięcy później, zmarł na udar mózgu.


\"\"Ewa Michałowska-Walkiewicz
ewalkiewicz@wp.pl