KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 25 maja, 2024   I   04:31:40 AM EST   I   Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Zygmunt Janiszewski - Mistrz matematyczny

08 stycznia, 2013

Zygmunt Janiszewski, urodził się dnia 12 czerwca 1888 roku w Warszawie. Zmarł on natomiast dnia 3 stycznia 1920 roku, we Lwowie. Zasłynął on w polskiej kulturze, jako wybitny matematyk, twórca wielu teorii nauk ścisłych, organizator nauki oraz przedstawiciel szkoły matematycznej.

Lata studiów

Studiował on w Zurychu, Getyndze i Paryżu. Pracę doktorską zatytułowaną Sur les continus irréductibles entre deux points, której promotorem był Henri Lebesgue, Janiszewski obronił w roku 1911. Już w dwa lata później, w roku 1913, Zygmunt Janiszewski opublikował fundamentalną pracę noszącą tytuł On cutting the plane by continua (O rozcinaniu płaszczyzny przez kontinua), którą napisał z zakresu topologii płaszczyzny.

A jednak patriotyzm

Janiszewski, został wychowany w rodzinie o solidnych podwalinach patriotycznych. Wszyscy domownicy, zmagali się z terrorem, jakie niosły ze sobą zabory, brak ojczystego języka oraz niedostatek. Gdy zaistniała możliwość, wyrwania ojczyzny z łupieżczych łap zaborców, Janiszewski wstąpił do tworzonych przez Józefa Piłsudskiego Legionów Polskich. Brał on u boku marszałka, udział w wojnie, rozegranej w latach 1914- 1918, której zwycięstwo nad tyranią trzech zaborców, fetował każdy Polak.

Lata powojenne

W roku 1918, Zygmunt Janiszewski został profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, obejmując jednocześnie katedrę matematyki. W 1920 roku, zmarł w wieku 31 lat na grypę, której pandemia znana jest potocznie jako hiszpanka. Swoje dochody i oszczędności, przeznaczył na cele oświatowe i społeczne.

Dorobek naukowy


Jego prace dotyczyły głównie topologii, stąd też uważany jest za jednego z twórców warszawskiej szkoły topologii. Jako autor programu rozwoju polskiej matematyki, pisał on wiele rozpraw, dotyczących logiki myślenia. Był współtwórcą pierwszego w świecie wyspecjalizowanego czasopisma matematycznego, zatytułowanego „Fundamenta Mathematicae”.


\"\"Ewa Michałowska-Walkiewicz
ewalkiewicz@wp.pl