KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 28 maja, 2024   I   03:28:46 AM EST   I   Augustyna, Ingi, Jaromira
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Rafał Jan Grzondziel - Father Ignatius

23 października, 2012

Rafał Grzondziel, urodził się dnia 19 października 1912 roku w Panewnikach. Ta zasłużona dla Polski i Kanady postać, zmarła dnia 22 grudnia 1998 roku w Kanadzie. Był on katolickim księdzem, a także znany był jako wykładowca nauk politycznych, harcmistrz, wybitny działacz społeczny na rzecz kanadyjskiej Polonii.

Biografia

Był on absolwentem teologii katolickiej Kolegium Św. Antoniego w rodzinnych Panewnikach. W latach 1937-39, pracował jako młodszy asystent na Katedrze Polskiej Literatury uniwersytetu w Poznaniu. Był on także, kapelanem Generalnego Szpitala Wojennego w Zbarażu. W dniu 17 września 1939 roku, ksiądz Rafał dostaje się do sowieckiej niewoli, ale w roku 1940 ucieka na Śląsk, a później przez Węgry do Grecji, gdzie zostaje kapelanem Poselstwa RP. Po przystąpieniu Włoch do wojny, w grudniu 1940 roku, został on ewakuowany do Libanu, gdzie został przydzielony do Kwatery Głównej WP na Wschodzie. Służył on także w Brygadzie Karpackiej formowanej w Palestynie. W stopniu kapitana pełnił funkcje Szefa Duszpasterstwa i Kanclerza Kurii Polowej na Wschodzie.

Wybitny harcmistrz

Rafał Grządziel, był także zasłużonym działaczem harcerskim, a zasłużył się on jako organizator Rady ZHP na Wschodzie w 1940 roku, a także jako członek Konferencji Instruktorskiej w Como i Walnego Zjazdu Rady ZHP w Rzymie. Po wojnie osiadł na własnej farmie w Kanadzie, gdzie z pasją organizował pierwsze obozy i kolonie zuchowe dla mieszkających tam Polaków.

Pobyt na Wyspach

Od 1946 roku Rafał Grzondziel w randze majora, przybywa do Anglii, gdzie bierze czynny udział w organizowaniu szkół dla byłych żołnierzy i parafii zgodnie z zasadami prawa brytyjskiego. Od 1952 roku, na stałe mieszka w Kanadzie, gdzie w 1955 roku zdobywa bakalaureat z prawa kanonicznego na uniwersytecie w Ottawie. Zostaje też proboszczem Misji Polskiej Św. Krzyża w Ontario. Buduje tam kościół, w którym kardynał Wojtyła poświęcił specjalny krzyż, wykonany przez metaloplastyka M. Owczarskiego.

Prowincja Ontario

Ksiądz Grzondziel uważany jest za odkrywcę regionu w prowincji Ontario, uznanej za kolebkę polskiego osadnictwa w Kanadzie. W 1953 roku, Grzondziel założył tam Ośrodek Młodzieżowy Rekreacji i Sportów „Kaszuby”, a wkrótce potem wybudował kaplicę i „Katedrę wśród Sosen”. Powołał też Koło Hallerczyków, w Barry’s Bay. Wprowadził on także elektryfikację i telefonizację tej okolicy oraz pocztę, której został pierwszym poczmistrzem.

W dniu urodzin tego zacnego człowieka, zwanego w Kanadzie Father Ignatius warto jest przypomnieć sobie jego biografię.


\"\"Ewa Michałowska-Walkiewicz
ewalkiewicz@wp.pl