KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 22 lutego, 2024   I   12:33:47 AM EST   I   Małgorzaty, Marty, Nikifora
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Wspomnienie o Janie Łukasiewiczu - Minister wyznań religijnych

20 września, 2011

Profesor Jan Łukasiewicz, urodził się dnia 21 grudnia 1878 roku we Lwowie, zmarł natomiast w dniu 13 lutego 1956 roku w Dublinie. Zasłynął on jako wybitny polski, matematyk i filozof.

Piastował on urząd ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego w rządzie Ignacego Paderewskiego. Był on także profesorem uniwersytetów we Lwowie i Warszawie. Podczas wojny, brał czynny udział w tajnym nauczaniu podziemnym. Był jednym z twórców polskiej szkoły matematyczno- przyrodniczej. Nosiła ona nazwę Szkoła Lwowsko – Warszawska.

Jego praca nosząca tytuł „O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa”, zapoczątkowała rozwój tak zwanej logiki matematycznej w Polsce. Łukasiewicz, jest postrzegany jako autor trójwartościowego nieklasycznego rachunku logicznego, na bazie którego powstały m.in. logika modalna, logika probabilistyczna, a także rozmyta. 

Był on także twórcą notacji polskiej oraz podstawy odwrotnej notacji polskiej, a także sposobu zapisu wyrażeń arytmetycznych szeroko stosowanego w informatyce do dnia dzisiejszego. Świat zna ten wynalazek pod nazwą Odwrotna Notacja Polska (Reverse Polish Notation). Zapis ten pozwala na całkowitą rezygnację z użycia nawiasów w wyrażeniach, jako że jednoznacznie określa kolejność wykonywanych działań. RPN jest używana w niektórych językach programowania, a także w realizacji programowej arkuszy kalkulacyjnych i kompilatorów języków programowania i w kalkulatorach naukowych firmy Hewlett – Packard.

Swoje naukowe propozycje, wprowadzał w życie mieszkając w Dublinie w Irlandii, którą traktował jako drugą ojczyznę. Ostatnie lata życia, spędził właśnie na Szmaragdowej Wyspie.

Ewa Michałowska- Walkiewicz
ewalkiewicz@wp.pl

\"\"