KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 18 lipca, 2024   I   11:02:58 PM EST   I   Kamila, Karoliny, Roberta
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Antek Rozpylacz - żołnierz bohater

Ewa Michałowska-Walkiewicz
01 sierpnia, 2023

Antek Rozpylacz - żołnierz bohater
Pogrzeb "Antka Rozpylacza" - 9 sierpnia, 1944

Antoni Szczęsny Godlewski, posiadający pseudonim Antek Rozpylacz, przyszedł na świat dnia 11 stycznia 1923 roku w Warszawie. Zginął w dniu 8 sierpnia 1944 roku również w Warszawie. Był to żołnierz powstania warszawskiego, należący do batalionu „Sokół”. Odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.

Pochodzenie

Był synem adwokata Franciszka Godlewskiego oraz pani Anieli Wężyk z domu Szuman. Początkowo uczył się Antek w Szkole Powszechnej Sióstr Nazaretanek w Nowogródku. Po przyjeździe z rodziną do Warszawy, uczył się w Gimnazjum Mazowieckim, a także w Gimnazjum Wojciecha Górskiego w Warszawie. Ukończył on też Zakład Naukowo-Wychowawczy Ojców Jezuitów w Chyrowie.

Wybuch wojny

W chwili wybuchu wojny, do matury brakowało mu dwóch klas liceum. W trakcie jej trwania, Antek uczestniczył w tajnych kompletach. Od dnia 1 sierpnia 1944 roku, wraz ze Stefanem Dorocińskim „Maćkiem” Antek Godlewski wziął udział w walkach oddziału rtm. Władysława Olszowskiego. Prawdopodobnie walczył w stopniu strzelca. Ponieważ posiadał on pistolet maszynowy marki Sten, otrzymał on pseudonim „Antek Rozpylacz”. Został żołnierzem 1 kompanii szturmowej. Odgrywał on ważną funkcję w oddziale. Brał on odważnie udział w licznych walkach oddziału szturmowego, polował na tak zwanych gołębiarzy, czyli Niemców szukających swoich ofiar strzelając do nich z dachów. Jego przybocznym łącznikiem w oddziale był mający 13 lat Zalman Hochman.

Jako żywa tarcza

Oddział „Antka Rozpylacza” wraz z grupą cywilów, służył jako „żywa tarcza” dla oddziałów niemieckich. Według Alicji Janiszewskiej „Hanki”, st. strzelca, Antek zginął trafiony serią strzałów z niemieckiego ckm dnia 8 sierpnia 1944 roku, tuż przy „Cafe Cristal" niedaleko Alei Jerozolimskich.

Pogrzeb bohatera

Pogrzeb Antka odbył się dnia 9 sierpnia, został on pochowany w posesji przy ul. Brackiej 5. Jego pogrzeb został uwieczniony w „Biuletynie Informacyjnym” z 13 sierpnia 1944 roku, znalazł się on również na anonimowym zdjęciu, które zamieszczono w publikacji powojennej. Po śmierci, Antek Rozpylacz uznany został w prasie powstańczej za bohatera, który był: „chlubą odcinka i pogromcą Niemców”.