KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 20 maja, 2024   I   06:46:57 PM EST   I   Bazylego, Bernardyna, Krystyny
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Dziennik Polonijny w Auschwitz, symbolu bestialstwa narodu nad narodami

Ewa Michałowska-Walkiewicz
24 lipca, 2023

Dziennik Polonijny w Auschwitz, symbolu bestialstwa narodu nad narodami

Obóz Auschwitz, to niezmazywalny nawet czasem, symbol terroru i ludobójstwa. Utworzony on został przez Niemców w pierwszej połowie 1940 roku, na terenie dawnych polskich koszar wojskowych.

Teraz teren Trzeciej Rzeszy

Gdy wybuchła wojna, obszar obozu Auschwitz znajdował się na włączonym przez nazistów terenie Trzeciej Rzeszy. Podstawowym powodem utworzenia obozu, była powiększająca się liczba aresztowanych Polaków, a co się z tym wiązało sukcesywnie przepełniały się już istniejące więzienia.

Taki sam obóz

Początkowo miał to być kolejny z takich samych obozów koncentracyjnych, jakie były utworzone przez nazistów w latach trzydziestych. Funkcję tę obóz Auschwitz spełniał przez cały okres swego istnienia. Od 1942 roku, Auschwitz był jednym z ośrodków „Endlösung der Judenfrage”, co się tłumaczy (ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej). Naziści posiadali opracowany plan wymordowania Żydów zamieszkujących okupowane przez III Rzeszę tereny.

W obozie

Na terenie obozu Auschwitz, naziści utworzyli pierwszy obóz dla mężczyzn i kobiet, tu miały miejsce pierwsze eksperymenty uśmiercania ludzi, przy użyciu Cyklonu B, Tutaj mordowano pierwsze masowe transporty Żydów, tu prowadzano także pierwsze zbrodnicze eksperymenty na więźniach. Właśnie w Auschwitz, Niemcy wykonywali większość egzekucji poprzez rozstrzelanie przy ścianie śmierci. Tutaj też mieścił się centralny areszt obozowy w bloku nr 11, dla więźniów z wszystkich części obozowego kompleksu. Stąd też właśnie władze obozowe kierowały dalszą rozbudową kompleksu obozowego.

W pobliskiej Brzezince

W obozie Birkenau, naziści wybudowali większość urządzeń masowej zagłady, w których zamordowano około miliona Żydów. Birkenau był jednocześnie największym obozem koncentracyjnym (blisko 300 prymitywnych, w większości drewnianych baraków), w którym w 1944 roku, przebywało ponad 100 tysięcy więźniów, którymi byli Żydzi, Polacy, Romowie i inni. Na blisko 200 ha ziemi, zachowały się ruiny komór gazowych i miejsca wypełnione ludzkimi prochami.

Galeria