KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 27 lutego, 2024   I   12:16:30 PM EST   I   Gabrieli, Liwii, Leonarda
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Bruno Kiciński - Hrabia w Królestwie Kongresowym

Ewa Michałowska-Walkiewicz
07 listopada, 2022

Bruno Kiciński - Hrabia w Królestwie Kongresowym

Bruno Dionizy hrabia Kiciński z Kicina pieczętujący się herbem Rogala, urodził się w dniu 7 października 1797 roku w Lachowicach. Zmarł natomiast dnia 23 marca 1844 w Ojrzeniu. Był to dziennikarz, publicysta, wydawca i poeta.

Współtwórca prasy

Był współtwórcą polskiej prasy o charakterze politycznym i literackim. Był on też współzałożycielem pierwszego koncernu prasowego. Urodził się w Galicji, jako syn hrabiego Piusa. Jego matką była pani Franciszka z Cieciszowskich. Od roku 1804, Bruno nauki pobierał w Wiedniu. Od lat 1809–1814, uczył się w pijarskim kolegium w Warszawie. Mieszkał u swego krewnego, Joachima Lelewela i wraz z grupą przyjaciół lwowskich, prowadził działalność wydawniczą. Był inicjatorem powstania „Pamiętnika Lwowskiego”, który zaczął wychodzić od roku 1816.

Dobry wydawca

W swojej pracy zastosował nowoczesny kolportaż. Kiciński wypłacał honoraria publicystom, stosował też reklamę co wpłynęło na zwiększoną podaż jego prasy. W latach 1815/1816 podjął on studia w Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Niebawem otrzymał stanowisko sekretarza Komisji Trzech Dworów, do uregulowania zagadnień związanych z handlem i żeglugą. W roku 1819 nabył część podwarszawskich dóbr Grochów. W roku 1821 założył „Kurier Warszawski”. W tym samym roku sprzedał go wraz ze swoją drukarnią Ludwikowi Dmuszewskiemu, ponieważ cenzura zabroniła Kicińskiemu wydawania prasy.

W konspiracji

Rozpoczął on zatem polityczną działalność konspiracyjną. Zaprzestał uczestnictwa w życiu publicznym i powrócił do niego w czasie listopadowego zrywu narodowego. Był związany z działaczami prawicowymi. Pisał też wiersze o patriotycznej wymowie.